Zamknij

Muzeum Wsi Radomskiej według Pawła Wójcickiego. Łabędzie

Na naszych stawach pojawił się nowy gość, jest nim łabędź niemy. Dumnie pływa wśród łysek i krzykliwych kaczek krzyżówek, które wybudowały gniazda i składają lęgi na wyspie pośrodku stawu.

Na naszych stawach pojawił się nowy gość, jest nim łabędź niemy. Dumnie pływa wśród łysek i krzykliwych kaczek krzyżówek, które wybudowały gniazda i składają lęgi na wyspie pośrodku stawu.

Łabędź niemy ( cygnus olor ) to ptak z rodziny kaczkowatych, upierzenie ma koloru białego, dziób pomarańczowoczerwony, a nad nim czarną narośl, nogi ma czarne. Łabędzie występują na stawach i jeziorach obfitujących w roślinność podwodną, a także w strefie morskiej przybrzeżnej. Przylatują na przełomie lutego i marca, a odlatują od końca października do grudnia. Gdy są dokarmiane, zostają na zimę na niezamarzniętych akwenach wodnych. Łabędzie żywią się przeważnie roślinami podwodnymi, chętnie skubią trawę i miękkie części pędów roślin wodnych, nie gardzą ślimakami, małymi żabkami i kijankami. W poszukiwaniu pokarmu pod wodą zanurzają głowę unosząc pionowo kuper nad jej powierzchnię. Długość ciała dorosłego osobnika waha się w granicach od 155 do170 cm, rozpiętość skrzydeł od 220 do 240 cm, ciężar od 8 do 12,5 kg, przy czym samiec jest większy od samicy. Na ogół milczy, ale w porze godowej wydaje głos podobny do żurawi, w razie zagrożenia syczy, aby odstraszyć napastnika. Do lotu zrywa się ociężale po uprzednim rozbiegu, lecąc wydaje szum skrzydłami. Gniazdo o konstrukcji pływającej tratwy buduje lub w kępach trzcin na wodzie lub na wysepkach. Usłane jest ono z łodyg trzcin i pędów oraz wymoszczone puchem. W kwietniu lub maju samica składa 5 - 9 szarozielonych jaj i wysiaduje je przez ok. 35 dni, a samiec w tym czasie pozostaje w pobliżu, w razie potrzeby broniąc gniazda. Łabędź wyprowadza 1 lęg w roku. Młode są zagniazdownikami to znaczy, że po wykluciu i obeschnięciu opuszczają gniazdo z matką i same się żywią. Zdolność do lotu osiągają po 4 – 5 miesiącach. Młode są koloru szarego do 3 roku życia.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .