Zamknij

Grzybobrania czas

Grzybobrania czas

Złota polska jesień. Ciepłe słoneczne dni, poranne mgły, kolorowe liście, jesienne kwiaty wabiące motyle. Przyszedł czas na grzybobranie.

Złota polska jesień. Ciepłe słoneczne dni, poranne mgły, kolorowe liście, jesienne kwiaty wabiące motyle. Przyszedł czas na grzybobranie.

W zamierzchłej przeszłości tereny Europy pokrywały rozległe bory i puszcze. Plemiona koczujące były silnie związane z lasem. Stanowił on ważne źródło pożywienia dla naszych przodków. Osadnictwo i rozwój rolnictwa spowodował, że człowiek zaczął produkować żywność i gromadzić zapasy na zimę. Jednak zbieractwo nadal jest silnie zakorzenione w naszej kulturze. Pozyskiwanie owoców runa leśnego dla wielu osób jest źródłem dochodu. Jednak większość z nas zamiast kupowania w sklepie gotowych produktów woli samodzielne wyprawy do lasu. Przy sprzyjającej pogodzie, kiedy jest ciepło i wilgotno pojawia się „wysyp grzybów”. Wpadamy w szał zbierania. Można powiedzieć, że w takich okresach las jest centrum kulturalnym i sportowym. Ruchu na świeżym powietrzu nie da się porównać z ćwiczeniami na siłowni. Pojawia się też rywalizacja. Bezcenna jest satysfakcja, kiedy mijając sąsiada zerkamy mu do koszyka i okazuje się, że w naszym jest więcej borowików. Tu można się wykazać wiedzą i umiejętnością rozpoznawania grzybów. Nikt przecież nie mija drugiego grzybiarza bez krótkiej rozmowy, wymiany doświadczeń.

Ponieważ grzyby się nie ruszają uważamy je za rośliny. Obecnie jednak nauka stworzyła dla nich osobną grupę, bowiem grzyby posiadają cechy i zwierząt i roślin. W Polsce grzybów wielkoowocnikowych jest ok. 3300 gatunków, w tym ok. 200 gatunków trujących i ok. 1300 gatunków jadalnych z czego tylko 44 gatunki dopuszczone jest do użycia przez Ministra Zdrowia. O reszcie mówimy, że to grzyby niejadalne tzn. zjedzenie ich nie grozi śmiercią, ale może mieć groźne skutki uboczne. Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne oraz Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych corocznie organizują wystawy i szkolenia w zakresie rozpoznawania grzybów. Tam też można pójść i poprosić o sprawdzenie naszych zbiorów przez grzyboznawcę. Z grzybami związanych jest wiele mitów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Błędem jest stosowanie zasady, że jak dziadek tak robił to ja też mogę. Popularnym sposobem odróżnienia grzyba jadalnego od trującego jest jego próbowanie – jeżeli ma piekący, gorzki smak to jest trujący. Najsilniej trujący muchomor zielony (sromotnikowy) ma łagodny smak. Mylny jest również pogląd, że jak grzyb jest nadgryziony przez zwierzęta to jest jadalny. W wyniku przystosowania zwierzęta posiadają enzymy trawienne pozwalające im zjadać spokojnie rośliny trujące dla człowieka. Trzymanie się zasady, że zbieramy tylko grzyby, które mają pod spodem rurki, też nie do końca się sprawdza. Taki goryczak żółciowy ma rurki, a jest niejadalny. Za to uwielbiane przez wszystkich kurki i opieńki mają pod spodem kapelusza blaszki. Złotą zasadą jest zbieranie tylko tych grzybów, które doskonale znamy i mamy stu procentową pewność, że są jadalne. Zbieramy tylko taką ilość grzybów, jaką naprawdę potrzebujemy. Dawniej uważano, że grzyby są bezwartościowe, a zbieramy ich tylko dla smaku i zapachu. Dzisiaj wiemy, że zawierają białka, cukry, tłuszcze, witaminy i sporo minerałów, których nie znajdziemy w przetworzonej żywności. Grzyby są ciężkostrawne nie należy więc przesadzać z objadaniem się nimi, a zwłaszcza nie podawać małym dzieciom i osobą starszym. Nie wolno zbierać grzybów w pobliżu dróg, fabryk, gdyż wchłaniają one zanieczyszczenia, w tym metale ciężkie. Owocniki, czyli tą górną część grzyba składającą się z trzonu i kapelusza należy wykręcić z podłoża i zasypać miejsce ściółką, aby nie wysychała pozostała w glebie grzybnia. Wiele osób w bezmyślny sposób rozgrzebuje ściółkę, a w następnym roku zastanawia się, dlaczego tu nic nie rośnie? Większość lasów w Polsce jest państwowych. Możemy więc do nich wejść swobodnie, a zbiór owoców runa leśnego jest nieodpłatny. Ale są wyjątki, o których należy pamiętać. W Polsce mamy 117 gatunków grzybów wielkoowocowych podlegających ochronie (Rozporządzenie. Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów Dz. U. 2014 poz. 1408). Nie wolno również zbierać owoców runa leśnego w obszarach objętych ochroną jak np. Parki Narodowe. Czy grzyby jadalne znajdziemy tylko w lesie? Pieczarki są silnie związane z łąkami, na których wypasane są zwierzęta. A taka opieńka, grzyb znienawidzony przez leśników, gdyż powoduje zamieranie drzew, może rosnąć daleko od granicy lasu, bowiem zasięg jej grzybni sięga nawet do 300 m. Kanie spotkamy i w lesie i na łące. Dlaczego tak ważne jest, aby nie niszczyć grzybów, których nie zbieramy? Są to organizmy bardzo potrzebne w przyrodzie. Jedną z podstawowych funkcji jaką spełniają to jest rozkład martwej materii. Bez nich opadłe liście, martwe drzewa zalegałyby grubą warstwą uniemożliwiając rozwój innych roślin. Związki zawarte w martwych szczątkach nie powróciłyby do ekosystemy, aby być ponownie wykorzystane. Są pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Grzyby mają również niewymierną wartość. Bogactwo świata grzybów, ich różnorodność barw i kształtów daje możliwość kontemplowania piękna przyrody będąc na spacerze w lesie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .