Zamknij

Noc Muzeów 2024

Noc Muzeów 2024

Wyjątkowa noc pełna atrakcji

Noc Muzeów - 18.05.2024 r. (godz. 18:00-22:00) - bilet specjalny - 1 zł 

17:00-22:00 - zwiedzanie muzeum z atrakcjami dla dzieci (malowanie twarzy – animator, projektowanie i malowanie strojów, quiz o Kolbergu i Muzeum) oraz stoisko z pysznościami dla dzieci i dorosłych (Koło Gospodyń Wiejskich „Kluchy” z Ruszkowic).

18:00 – finisaż wystawy Rodzina Dembińskich herbu Rawicz na przełomie XVIII i XIX wiekuz oprowadzaniem kuratorskim przez Panią dr A. Zarychtę-Wójcicką.

19:30 – prelekcja Historia dworu (Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze) i parku w Przysusze.

20:30 - koncert grupy jazzowej Playing Family z Krakowa.

Playing Family - polska formacja jazzowa, powstała w Krakowie w 1964 r. oryginalnie wykonująca głównie jazz tradycyjny z epoki lat 20-tych i 30-tych XX w. Reaktywowana ponownie w 1979 r. zmieniła stylistykę na swing oraz jazz mainstreamowy. Zespół w swoim pierwszym składzie : Janusz Nowotarski ( lider, klarnecista), Bogusław Mazurkiewicz, Andrzej Czechowski, Wojciech Salomon, Tadeusz Oferta, Jan Poprawa , Andrzej Czernicki zadebiutował na Krakowskich Zaduszkach Jazzowych. W 1967r. zdobył pierwsze miejsce na festiwalu "Jazz nad Odrą " w kategorii jazz tradycyjny. W 1969 r. zawiesił działalność. Reaktywował się w 1979 r. w składzie : Ryszard Wojnarowski - trąbka, Przemysław Gwoździowski - saksofon, Janusz Nowak- puzon, Zbigniew Żmuda - gitara, Alosza Awdiejew - fortepian, Jan Budziaszek - perkusja, Kazimierz Adamczyk - kontrabas. Na wyjazdy zagraniczne zespół przyjął nazwę "Swing Orchestra Cracow".

W roku 2021 Playing Family ponownie wkracza na polskie sceny – w całkiem nowym składzie, choć z istotnymi koligacjami. Leszek Nowotarski (syn lidera oryginalnego składu) - saksofon, Robert Szczerba (absolwent klasy puzonu Prof. Andrzeja Czechowskiego) - puzon, Piotr Nowak- trąbka, Tomasz Białowolski - fortepian, Szymon Frankowski - kontrabas, Michał Peiker – perkusja.

Malowanie twarzy - Karolina Falkiewicz - Pikczer for Ticzer - hand made by Karolina Falkiewicz. Jest artystą plastykiem (Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej, ASP Kraków), artystą fotografikiem (ZPAF Kielce) i nauczycielem fotografii w technikum fotograficznym. Fotografuje, wycina, rysuje, maluje twarze, animuje imprezy, robi dekoracje, scenografie, kolekcjonuje dziwne rzeczy, jeszcze dziwniejsze ubrania i starocie. Wszędzie jeździ na rowerze i ma rudego kota.

Muzeum czynne od godziny 10:00 do 22:00.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .