Zamknij

Promocja dwóch książek z okazji Roku Kolberga 2014

Promocja dwóch książek z okazji Roku Kolberga 2014

Dwie nowe książki: popularno-naukowa biografia "Oskar Kolberg 1814-1890" oraz "Aż tu nagle... Bajki ze zbiorów Oskara Kolberga" zostały wydane w związku z dwusetną rocznicą urodzin Oskara Kolberga.

Promocja książek odbędzie się podczas Warszawskich Targów Książki w dniach 22-25 maja 2014 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zachęcamy do odwiedzin promocyjnego stoiska Roku Kolberga 2014, na którym będzie można obejrzeć obie publikacje, a także Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga. W niedzielę, 25 maja o godz. 16.00 wybrane bajki będzie czytała Joanna Szczepkowska, a muzycznie zilustruje je zespół Kai i Janusza Prusinowskich. Książki zostały wydane nakładem Instytutu im. Oskara Kolberga oraz Instytutu Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych w Roku Kolberga, finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Oskar Kolberg 1814-1890” – książka i audiobook

Książka jest popularno-naukową biografią Oskara Kolberga, prezentuje bieg jego życia i warunki, w jakich kształtowały się jego plany naukowe i wydawnicze, a duża liczba rycin przybliża czytelnikowi metody pracy XIX-wiecznego etnografa, folklorysty i kompozytora. Książka prezentuje także szeroko kontekst historyczny, społeczny i artystyczny epoki.Oskar Kolberg w połowie XIX w. opracował wielki program badania kultury ludowej, tj. zebrania źródeł dla polskiej etnografii. Realizował go poprzez wieloletnie badania terenowe i opracowywanie monografii regionalnych wydawanych pod tytułem „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. Zawierają one opisy etnograficzne, teksty pieśni, bajek, przysłów itp., a przede wszystkim tysiące melodii wokalnych i instrumentalnych zapisanych ze słuchu w czasie spotkań z ludowymi wykonawcami. W tej dziedzinie, w takiej skali nie posiada źródeł XIX-wiecznych żaden naród w Europie.

Autor tekstu: Agata Skrukwa

Wydawca: Instytut im. Oskara Kolberga oraz Instytut Muzyki i Tańca

Objętość: 184 strony

Format:176 x 250

Nakład: 1200 egz.

Oprawa: twarda, folia

Dystrybucja: Media Rodzina

Patroni medialni: Program 2 Polskiego Radia, MuzykaTradycyjna.pl, Kulturaonline.pl,

Mapakultury.pl

Biografia Oskara Kolberga ukazuje się równocześnie jako audiobook. Płyta zawiera tekst nagrany przez Krzysztofa Kowalewskiego (ponad 5 godzin nagrania!) oraz nagrania muzyczne pochodzące ze zbiorów Oskara Kolberga, zrealizowane przez Karolinę Kaiser-Cichocką (śpiew, skrzypce) oraz Olgę Musiał-Kurzawską (flety proste).

„Aż tu nagle… Bajki ze zbiorów Oskara Kolberga”

Książka zawiera wybrane teksty, stanowiące charakterystyczne przykłady tradycyjnej prozy ludowej, przekazywanej ustnie z pokolenia na pokolenie. Teksty pochodzą z wielu regionów dawnej Polski i prezentują różne typy ludowych opowieści: od bajek magicznych, o cudownych bohaterach i zdarzeniach, poprzez legendy o treści religijnej, po pełne komizmu i dowcipnych konceptów anegdoty. Zbiorek ma na celu popularyzację bajkowych tekstów z ludowego repertuaru utrwalonego w XIX wieku przez Oskara Kolberga.

Wybór i opracowanie tekstów: Elżbieta Millerowa

Autor ilustracji: Tomasz Pląskowski

Wydawca: Instytut im. Oskara Kolberga oraz Instytut Muzyki i Tańca

Objętość: 180 stron

Format:195 x 260

Nakład: 1000 egz.

Oprawa: twarda, folia

Dystrybucja: Media Rodzina

Patroni medialni - Radio Bajka, Miesięcznik Gaga, Qlturka.pl, Kulturaonline.pl

Do książki dołączona jest płyta CD, zatytułowana „Gdzie się podział Kusy Janek”, zawierająca melodie ze zbiorów Oskara Kolberga, opracowane przez Kaję i Janusza Prusinowskich. Płyta zawiera ilustracje do dawnych zabaw muzycznych, korespondujące ze zbiorem bajek. Jest to mini kompendium dotyczące folkloru dziecięcego, a znajdują się w nim wyliczanki , zabawy ze śpiewem, zabawy taneczne w rytmach podstawowych tańców polskich, zabawy z głosem i przestrzenią, kołysanki, wołanki. Płyta ta ukaże się także samodzielnie jako odrębne wydawnictwo fonograficzne wydane przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata oraz Instytut Muzyki i Tańca. Będzie to prezent dla wszystkich maluchów z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Koncert promujący płytę odbędzie się 1 czerwca o godz. 11.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach w ramach Dni Oskara Kolberga, finansowanych z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kolberg 2014 – Promesa”.

Wykonawcy:

Kaja Prusinowska – śpiew; Janusz Prusinowski - śpiew, skrzypce, lira korbowa, basy, cymbały; Piotr Piszczatowski - baraban, bęben; Michał Żak - szałamaja, flet, klarnet; Przemysław Ficek - dudy, fujarki, instrumenty pasterskie; Gabryś, Mikołaj, Staś Prusinowscy, Małgosia Krajewska, Julita Grabek; dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w Mławie / Zespół placówek Oświatowych nr 2.

Rok Kolberga 2014 ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 6 grudnia 2013 roku z okazji przypadającej w 2014 roku 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga, wybitnego folklorysty i etnografa. Rocznica obchodzona jest pod auspicjami UNESCO. Informacje o obchodach Roku Kolberga dostępne są na oficjalnej stronie www.kolberg2014.org.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .