Zamknij

Płyta CD "Kapela Jana Wochniaka"

Płyta CD

Kapela Jana Wochniaka - PŁYTA CD

Niniejsza płyta jest dokumentacją folkloru muzycznego Ziemi Radomskiej w wykonaniu jednej z wybitniejszych kapel w regionie Kapeli Jana Wochniaka. Jej początki sięgają około 2003 roku, kiedy to popularyzator tradycyjnej muzyki wiejskiej regionu radomskiego Tadeusz Wrzesień wyszedł z inicjatywą założenia kapeli ludowej w składzie: Aleksander Krupa (harmonia), Michał Kapturski (skrzypce) oraz Józef Lipiński (bębenek). Po dwóch latach wspólnych prób i wzajemnego zgrywania się, zespół wkroczył na „muzyczny rynek” wiejskich kapel. Niemal od razu muzykanci występujący wówczas jako Kapela Ignacego Aleksandra Krupy zdobyli główną nagrodę „Basztę” na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, tym samym plasując się wśród czołowych kapel ludowych w Polsce. W 2007 roku miejsce bębnisty Józefa Lipińskiego zajął Jan Wochniak, który wkrótce objął też funkcję kierownika zespołu. Pod nazwą Kapela Jana Wochniaka muzykanci rozpoczęli współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wieniawie, która trwa do dnia dzisiejszego.                                                                                                                    

Na przestrzeni kilkunastu lat istnienia kapeli, instrumentaliści, niezależnie od swych korzeni oraz wcześniejszych doświadczeń muzycznych, zdołali wypracować szeroki repertuar tradycyjnych melodii charakterystycznych dla regionu radomskiego. Na zamieszczony na płycie materiał muzyczny składają się trójmiarowe melodie o charakterze tanecznym i pierwowzorze wokalnym, jak również te wykonywane w szybszym tempie i przeznaczone jedynie do tańca. Spośród tańców dwumiarowych w albumie usłyszeć można kilka polek. Kapela Jana Wochniaka jest laureatem wielu najważniejszych przeglądów folklorystycznych zarówno o zasięgu regionalnym jak i krajowym. Na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu muzykanci zdobyli kolejno: w 2006 roku nagrodę główną „Basztę”, w 2010 roku II miejsce,  w 2014 roku I miejsce. W 2012 roku zajęli I miejsce w XXII Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych w Bedlnie a w 2018 roku III miejsce w IV Turnieju Muzyków Prawdziwych w Szczecinie. Spośród licznych nagród otrzymanych w konkursach regionalnych do najważniejszych należą otrzymane dwukrotnie w Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „POWIŚLAKI” w Maciejowicach „Złote Basy” (2007 i 2011 r.). W 2017 roku kapela zajęła w ww. konkursie I miejsce. Podczas Dni Kolbergowskich Mazowieckiego Przeglądu Folkloru w 2014, 2016 i 2017 roku Kapela Jana Wochniaka zajęła I miejsce, a w 2018 roku II miejsce.                                                           

Nagrań znajdujących się na płycie dokonano w studiu nagraniowym w lutym 2019 roku. Utrwalone w albumie melodie zostały wykonane w następującym zestawie instrumentów: harmonia czterorzędowa 120-basowa, skrzypce oraz bęben dwumembranowy z talerzem (baraban).      

Zawartość albumu:

 1. Oberek Walusia
 2. Polka Michałowa
 3. Oberek Stasia Niewidomego
 4. Oberek
 5. Oberek od Krzyszkowic
 6. Oberek Jana Gacy
 7. Oberek
 8. Polka
 9. Oberek od Wieniawy
 10. Oberek
 11. Polka drepciocha
 12. Oberek Stasia Lipińskiego
 13. Oberek Kiecocha
 14. Polka
 15. Oberek od Radzic
 16. Oberek
 17. Oberek Adamca

  Czas całkowity: 67:04

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .