Zamknij

Płyta CD "Kapela Jana Kmity i Lipców"

Płyta CD

Kapela Jana Kmity i Lipców - Płyta CD

Bohaterowie niniejszej płyty: skrzypek Jan Kmita, harmonista Tadeusz Lipiec, barabanista Marian Lipiec oraz śpiewaczki Zofia Kucharczyk i Maria Pęzik, pochodzą z tej części Radomskiego, która w ubiegłym wieku wręcz obfitowała w genialnych muzykantów. Jeszcze dziś indywidualności muzyczne mieszkające we wsiach „na północ od Przysuchy” (Radomskie) skupiają na sobie uwagę etnografów, etnomuzykologów oraz niezliczonej rzeszy miłośników tradycyjnej muzyki wiejskiej. Wartość mieszkających w tym regionie osobowości muzycznych polega nie tylko na ich niewątpliwym talencie, ale również a może przede wszystkim na znajomości dawnego repertuaru zarówno instrumentalnego jak i wokalnego.
Powstaniu płyty Kapeli Jana Kmity i Lipców przyświecała przede wszystkim idea utrwalenia przynajmniej niewielkiego fragmentu z bogatego wachlarza tradycyjnych melodii, granych i śpiewanych w okolicach miejsc zamieszkania muzykantów i śpiewaczek: Przystałowic Małych, Wygnanowa i Gałek Rusinowskich. Wydawnictwo powstało również w odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na tradycyjną muzykę Radomskiego w formie płytowej.
Materiał muzyczny zamieszczony na płycie odzwierciedla, z konieczności w sposób wybiórczy, przebieg obrzędu weselnego od strony muzycznej. Taki a nie inny „temat przewodni” płyty został podyktowany w głównej mierze wyjątkowo ważną rolą jaką odgrywała muzyka w trakcie tej uroczystości, określając poszczególne jej etapy i decydując o ich przebiegu. Co więcej, życie „zawodowego” muzykanta obracało się zasadniczo właśnie wokół wesel, wpływając tym samym na podstawę granego przez niego repertuaru.
Schemat wesela zobrazowany jest na płycie poprzez wybrane pieśni weselne ułożone w kolejności odwzorowującej naturalny porządek obrzędu. Są wśród nich pieśni śpiewane przed ślubem (3, 4, 5, 6), po ślubie, ale jeszcze przed rozpoczęciem zabawy (7, 8) oraz przy oczepinach (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). Poszczególne zwrotki, podobnie jak to miało miejsce w naturalnym kontekście, przeplatają się z grą kapeli. Melodie taneczne, to, poza jednym wyjątkiem (11), oberki, w części przypadków wzbogacone śpiewem (9, 12, 19, 20, 23).
Nagrań dokonano w 2017 roku w studiu nagraniowym metodą na tzw. „setkę”, polegającą na jednoczesnym graniu i śpiewaniu wszystkich członków grupy. Ten rzadki już dzisiaj sposób rejestrowania muzyki został podyktowany próbą uchwycenia niepowtarzalnego klimatu oraz energii, która tworzy się pomiędzy muzykantami podczas wspólnego grania. Wydawnictwo uzupełnia książeczka zawierająca biogramy muzykantów i śpiewaczek a także teksty pieśni oraz piosenek, które znalazły się na płycie. Album jest pierwszym wydawnictwem muzycznym Muzeum Wsi Radomskiej prezentującym muzykę tradycyjną regionu radomskiego.

Zawartość albumu:

 1. Oberek Wachowicza
 2. Oberek Stasia Niewidomego
 3. Na dziń dobry
 4. Na błogosławiństwo
 5. Na wyprowadziny
 6. W drodze do kościoła
 7. W drodze z kościoła
 8. Powitanie chlebem i solą
 9. Oberek Janka Latosa
 10. Oberek Jana Kmity
 11. Polka Michałowa
 12. Oberek Wieśki Gromadzkiej
 13. Na rozpoczęcie oczepin
 14. Niechaj bedzie pochwalóny
 15. U moji mamy rodzóny
 16. Coz to za lescyna ?
 17. Do przewiązania wstónzki do skrzypców
 18. Oberek Tadeusza Lipca
 19. Oberek od Przystałowic
 20. Oberek Staśka Piejaka
 21. Oberek Witosa
 22. Oberek Janka Danisa
 23. Oberek Mariana Lipca

Czas całkowity: 64:15

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .