Zamknij

Zapraszamy na pokazy pszczelarskie ...

Zapraszamy na pokazy pszczelarskie ...

1 i 2 sierpnia zapraszamy do zagrody z Alojzowa, gdzie będzie można zobaczyć specjalnie przygotowaną ekspozycję zabytkowych narzędzi, którymi posługiwali się pszczelarze, posłuchać opowieści o pracy pszczelarzy. Na naszych gości czeka również stała ekspozycja poświęcona bartnictwu i pszczelarstwu.

Na ziemiach polskich hodowlą pszczół w celu pozyskania produktów pszczelich (głównie miodu i wosku) trudniono się już w średniowieczu. Pierwotnie zajmowali się tym bartnicy podbierający miód w lesie z dziupli drzew powstałych naturalnie lub poprzez działanie człowieka. Barcie wyrąbywano w pniach starych dębów, sosen, świerków i lip. Robiono je za pomocą siekiery, motyczki, pieszni (dużego dłuta osadzonego na długim trzonku), skobliczki i świdra. Do barci znajdującej się od kilku do 20 metrów nad ziemią dostawano się dzięki leziwie - skręconemu powrozowi z deseczką do siedzenia lub ostrwi będącej pniem z przyciętymi gałęziami, który przystawiano do drzewa.

W 1 poł. XIX w. rosyjski zaborca zakazał bartnictwa, lecz jednocześnie zezwolono na zabranie z lasu fragmentów pni z barciami. Decyzja ta spowodowała wzmocnienie występującego już wcześniej przydomowego pasiecznictwa. W dawnych pasiekach użytkowano ule nierozbieralne – oprócz pionowo i poziomo ustawionych kłód, używano też kószek wykonywanych ze splecionych i zszytych warkoczy słomy lub trzciny. Stosowano również ule rzeźbione - zdobione płaskorzeźbami lub w postaci świętych (Ambrożego, Mikołaja, Bartłomieja), ludzi (szlachciców, Żydów, chłopów) i zwierząt (niedźwiedzi, wilków).

Do II wojny światowej pszczelarze użytkowali w swych pasiekach stare barcie, ale też nadal robili ule w pniach ściętych drzew. Na przełomie XIX i XX w. do użytku weszły ule rozbieralne. Posiadały one snozy (deseczki), do których pszczoły przytwierdzały plaster miodu lub ramki z umieszczoną wewnątrz wezą, czyli wytłoczonym plastrem wosku, na którym pszczoły umieszczały miód. Od tej pory pszczelarz mógł wyjmować plastry kierować budową gniazda.

Do pobierania miodu służyły różne narzędzia. Najpierw pszczelarz ubrany w siatkę ochraniającą głowę od użądleń, uspokajał pszczoły przez odymienie hubą, próchnem drzew lub wysuszonym krowim łajnem. Pierwotnie hubę umieszczano na kijku, później zaczęto stosować podkurzacze. W przypadku kłody należało nożem pasiecznym wyciąć plastry, a następnie wkładano plaster do naczynia, gdzie rozbijano go pałką, by oddzielić wosk od miodu. Potem miód przecedzano przez sito i zlewano do pojemnika, dawniej najczęściej klepkowego, potem metalowego. Do oddzielania miodu od wosku służyły też miodarki, działające dzięki sile odśrodkowej powstałej przy obracaniu narzędzia. W celu uzyskania czystego wosku używano specjalnych pras. Woszczynę wlewano do płótna, a następnie wyciskano go do pojemnika, zaś w tkaninie pozostawały nieczystości.

Obecnie modne stały się domki dla owadów wytwarzane z drewna, gliny, trzciny, cegły. Owady osiedlają się w otworach o odpowiedniej średnicy i głębokości. Konstrukcje zapewniają owadom (w tym motylom, trzmielom i pszczołom samotnicom), schronienie i umożliwiają budowę gniazd. Owady gnieżdżące się domkach usprawniają zapylanie kwiatów w ogrodach                i sadach, zwalczają szkodniki, poprawiają jakość gleby, przyczyniają się również do ochrony przyrody.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .