Zamknij

Zapraszamy na koncert organowy

Zapraszamy na koncert organowy

W niedzielę 07.07.2024 roku o godz. 16.00 zapraszamy na koncert organowy.

 

W niedzielę 7 lipca na organach zagra dr Emanuel Bączkowski, organista, improwizator, laureat Międzynarodowych Konkursów Organowych, prelegent na Międzynarodowych Sesjach naukowych, który sam zaprasza na to wydarzenie i opowiada, jaka muzyka zabrzmi tego dnia. Rozmawiała Magda Gliszczyńska

 

Usłyszymy wybrane preludia organowe z bogatej twórczości kompozytorskiej radomskiego artysty Stefana Wrocławskiego, które muzyk napisał na wszystkie okresy liturgiczne Roku Kościelnego. Utwory oparł na motywach polskich pieśni kościelnych. W czasie koncertu w Muzeum Wsi Radomskiej preludia wykona dr Emanuel Bączkowski.

Dr Emanuel Bączkowski zebrał i opracował 53 preludia Stefana Wrocławskiego, które znalazły się na wyjątkowym dwupłytowym albumie. Zagrał je na 23 głosowych organach Stanisława Jagodzińskiego, tych samych, na których przez 46 lat grał i komponował Stefan Wrocławski. Nagranie zrealizowano w radomskiej katedrze, dzięki czemu jest ono odzwierciedleniem realiów, w jakich działał kompozytor.

Ten wybitny radomski artysta, a zarazem skromny i pracowity człowiek, zapisał się złotymi zgłoskami w muzycznej historii Radomia i na terytorium rozległej wówczas Diecezji Sandomierskiej. Zaangażowany w różnoraką działalność, znakomicie wywiązywał się z podejmowanych zobowiązań. Niestrudzenie krzewił kulturę wysoką. Jego pionierska praca nad kształceniem organistów Diecezji, prowadzeniem liczącego sześćdziesiąt osób chóru Cecyliańskiego przy kościele Mariackim (obecnie Katedrze), komponowaniem oraz trwającą 46. lat posługą organisty liturgicznego, predysponuje Go do roli niedoścignionego wzoru. Jego artystyczna sylwetka pozwala stwierdzić, iż był nieprzeciętną postacią muzyki polskiej.

W tym roku mija okrągłe 110 lat od wybudowania organów w Kościele Mariackim – radomskiej Katedrze. Koncert realizowany w Muzeum Wsi Radomskiej oraz wydanie albumu z zebranymi preludiami organowymi upamiętnią wybitną postać ich autora – Stefana Wrocławskiego oraz przypomną o jego nieprzeciętnym dorobku.

 

Emanuel Bączkowski, doktor sztuk muzycznych, solista i kameralista znany z międzynarodowych festiwali organowych. W najznamienitszych bazylikach rzymskich wykonał cykl recitali tematycznie związanych z Bożym Narodzeniem i Wielkim Postem. Był uczestnikiem Międzynarodowych Sesji Naukowych w Warszawie (UMFC), Rzymie (Conservatorio S. Cecylia), Paryżu (UNESCO) i innych. Zorganizował wiele koncertów i wieczorów poetyckich realizowanych przy współpracy z Filharmonią Narodową, Teatrem Narodowym, Teatrem Wielkim, Operą Narodową, Operą Kameralną, Teatrem Żydowskim, Muzeum Wsi Radomskiej oraz Telewizją Polską.

Koncert  „Preludia organowe Stefana Wrocławskiego”  odbędzie się 7 lipca 2024 roku o godz. 16.00 w kościele z Wolanowa na terenie Muzeum.

 

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .