Zamknij

XIX Święto Chleba

XIX Święto Chleba

W niedzielę, 3 września 2017 r. w Muzeum Wsi Radomskiej odbędzie się XIX Radomskie Święto Chleba. Impreza rozpocznie się o godzinie 10:00

W niedzielę, 3 września 2017 r. w Muzeum Wsi Radomskiej odbędzie się XIX Radomskie Święto Chleba. Impreza rozpocznie się o godzinie 10:00

Przebieg festynu:

  • Amfiteatr MWR

10.00 - 19.00
- msza święta w intencji piekarzy i rolników
- powitanie gości, przedstawienie organizatorów i patronów, przemówienia okolicznościowe
- wręczenie Kluczy świętego Kazimierza
- wręczenie podziękowań dla sponsorów
- rozstrzygnięcie konkursu na „Tradycyjny Wieniec Dożynkowy”
- występ kapeli wiejskiej
- występ Akademickiego Zespołu Tańca Politechniki Śląskiej „Dąbrowiacy”

  • Scena „Pod Dębem” (Zespół Zagród MWR)

12.00 – 19.00 - Występy kapel: Jana Wochniaka z Wieniawy, Lipców z Wygnanowa, Krzysztofa Rokicińskiego z Siekluk Starych.
13.30 – występ Młodzieżowego Zespołu Ludowego „Guzowianki”
17.15 – występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanianki” z Wolanowa

Ponadto w godzinach 15.30 – 17.30 odbędą się pokazy kunsztu piekarskiego w wykonaniu radomskich piekarzy oraz warsztaty i konkursy dla dzieci (obok sceny „Pod Dębem”).

  • Kurnik Dworski z Konar (Zespół Dworski MWR)

15.30 – wernisaż wystawy „Obiekty sakralne i cmentarze Puszczy Kozienickiej

  • Pokazy prac polowych:

1/ pokaz omłotów - młocarnia czyszcząca szerokomłotna napędzana silnikiem ciągnika SAM - Zagroda z Chomentowa
2/ pokaz orki ciągnikowej - Ursus C45 z pługiem wleczonym trójskibowym

  • Na terenie zagród będzie miał miejsce kiermasz wyrobów piekarniczych (Zagroda z Jastrzębi) oraz kiermasz i pokazy twórców ludowych (Zagroda z Alojzowa, Zagroda z Chomentowa, Dom Ludowy).
  • Od godziny 12.00 w regularnych odstępach czasu o pełnych godzinach uruchamiany będzie młyn wodny z Zajączkowa.
  • Ponadto na terenie muzeum będzie można spróbować potraw kuchni regionalnej przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich i Zespoły Obrzędowe.

Ceny biletów: normalny - 10 zł, ulgowy - 6 zł, specjalny (zaproszenie) - 1 zł, parking - 3 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .