Zamknij

Wystawa „Rodzina Dembińskich herbu Rawicz na przełomie XVIII i XIX wieku”

Wystawa „Rodzina Dembińskich herbu Rawicz na przełomie XVIII i XIX wieku”

Zostało niewiele czasu, aby obejrzeć tę niezwykłą wystawę.

Na ekspozycji prezentowane są obiekty archiwalne i ikonograficzne dokumentujące historię gospodarczą, społeczną i kulturalną rodu Dembińskich na przełomie XVIII i XIX w. Dobra ziemskie Przysucha były wówczas znaczącym ośrodkiem przemysłu górniczego, hutniczego i zbrojeniowego.

Narracja wystawy obejmuje kluczowe momenty historii związane ze zrywami powstańczymi, z postacią króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszko, rodami Czackich i Wielhorskich, Małachowskich. Uzupełnieniem wystawy są militaria, repliki strojów balowych z XVIII i XIX w., akcesoria modowe. W epilogu pokazane zostały prywatne zbiory Rodziny Dembińskich herbu Nieczuja związane z Przysuchą i Borkowicami.

Kuratorem ekspozycji jest dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka

Wystawa otwarta w ramach wydarzenia „Rok Oskara Kolberga”.

Wystawa czynna do 18 maja 2024 r., serdecznie zapraszamy!

Wystawa przybliża historię rodu Dembińskich herbu Rawicz, z którego wywodzili się zasłużeni dla kraju właściciele ziemscy, patrioci, wojskowi, politycy.

W ekspozycji skoncentrowano się na ich dokonaniach w dobrach ziemskich Przysucha w okresie największej prosperity, kiedy miasto było znaczącym ośrodkiem produkcji hutniczej i zbrojeniowej. Na pocz. XIX w. Dembińscy ekspediowali surówkę z miejscowych zakładów do Prus. Właściciele inwestowali z powodzeniem w inne dziedziny gospodarki, a także stopniowo nadawali wytworny i  bardzo luksusowy charakter swoim siedzibom i otoczeniu. Wzrost dochodów przekładał się również na dłuższe podróże zagraniczne, zwłaszcza do wód, stawianie dworów, pałaców w bardziej oddalonych dobrach, głównie dla wygody właścicieli. Działalność artystyczna, pasja budowlana i mecenat Urszuli z Morsztynów Dembińskiej uchodziły za jeden z najciekawszych w Polsce w końcu XVIII w. Z jej fundacji zbudowano cztery kościoły i trzy pałace w różnych częściach kraju. Poza dobrami w powiecie opoczyńskim, pod Krakowem rozwijała gospodarkę rolno-hodowlaną, stawiała kuźnice, prochownie, papiernie i huty szkła.

W ekspozycji zostały zaprezentowane obiekty archiwalne i ikonograficzne dokumentujące historię gospodarczą, społeczną i kulturalną rodu Dembińskich. Cenne są portrety ówczesnych właścicieli, a szczególnie portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, którego Dembińscy podejmowali w pałacu w Szczekocinach, namalowany przez Józefa Pitschmana.

Narracja wystawy obejmuje również kluczowe momenty historii związane ze zrywami powstańczymi, z postacią króla, naczelnika Tadeusza Kościuszko, rodami Czackich, Wielhorskich, Małachowskich, Dembińskich herbu Rawicz i Nieczuja (generałów, posłów).

Uzupełnieniem są przykładowe militaria, szable, pistolety, amunicja artyleryjska oraz repliki elementów umundurowania i uzbrojenia.

Istotną częścią ekspozycji są obiekty związane z ówczesną modą: repliki sukien z XVIII i XIX w. uszyte z jedwabnej satyny i tafty, dekorowane koronkami i piórami (Robe à la française inspirowana oryginalnymi zachowanymi sukniami, robe à la anglaise w oparciu o wykrój ubioru z ok. 1775-1785 ze zbiorów Snowshill Manor, suknia w stylu empire, pocz. XIX w.).

Na uwagę zasługują wachlarze z Francji z XIX w., garnitur toaletowy, srebrna torebka balowa i inne akcesoria modowe.

Ciekawostką jest sukienka do chrztu Dembińskich z początku XX w., chustka posagowa Małachowskich, różne formy tłoków pieczętnych oraz sygnet należący do Henryka Dembińskiego, znanego polityka, właściciela Przysuchy na pocz. XX w..

Wystawa zorganizowana ze zbiorów Rodziny Dembińskich, Rodziny Radziwiłłów, Fundacji Nomina Rosae, Przemysława Bednarczyka, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .