Zamknij

Wykopki

Wykopki

Przełom września i października, to czas wykopywania i zbierania ziemniaków – warzywa, które niepodzielnie dzierży tytuł króla polskich stołów.

Na Stary Kontynent ziemniaki trafiły w drugiej połowie XVI stulecia. Przywieźli je hiszpańscy żeglarze, tuż po podbiciu przez Hiszpanię Imperium Inków. Do  Polski sprowadził je król Jan III Sobieski, który spod Wiednia wysłał swej ukochanej Marysieńce worek tych egzotycznych warzyw. Początkowo ziemniaki jadała wyłącznie szlachta, a pod strzechy trafiły dopiero w wieku XIX i właśnie wtedy rozpoczyna się okres powszechnej konsumpcji tejże byliny.

W pierwszych latach uprawy  na terenach obecnej Polski pojawiły się problemy, które nieco zahamowały ekspansję ziemniaka. Wynikały one z nieprzystosowania odmian do surowego klimatu, braku wiedzy o ich uprawie, a także sposobie ich przechowywania. Z biegiem lat świadomość agrotechniczna rosła, a wraz z nią powierzchnia gruntów, na których kartofle były uprawiane. W Królestwie Polskim w 1822 roku areał, na którym rosły ziemniaki, wynosił 77 tys. ha, a w roku 1860 już 279 tys. ha.  

Co do samego zbioru, to początkowo, z racji braku wiedzy, ziemniaki wykopywano łopatami. Z biegiem lat pojawiły się motyki (nazywane też dziabkami) dwu i trójpalczaste. Praca ta była niezwykle męcząca i wymagała dużej ilości pracowników. Dlatego już od połowy XIX wieku pracowano nad zmechanizowaniem zbiorów. Pierwsza maszyna do kopania ziemniaków powstała w Wielkiej Brytanii. Był to pług z dwiema odkładnicami w kształcie rusztów. Pług podcinał ziemię w redlinie, kruszył ją i przesiewał przez ruszty, a kłęby ziemniaczane odrzucał na bok. Maszynę udoskonalił Szkot Hanson poprzez dołożenie do pługa szybko wirującej gwiazdy z ramionami w kształcie tępo zakończonych widełek. Na maszynie szkockiego konstruktora bazowały wszystkie późniejsze kopaczki konne. W Królestwie Polskim pierwsze maszyny do kopania ziemniaków pojawiły się w końcu lat 50. XIX wieku, a produkowano  i udoskonalano je w zakładach Cegielskiego. Warto zauważyć, że mimo pojawienia się kopaczek elewatorowych oraz kombajnów ziemniaczanych (2. połowa XX wieku), maszyny oparte na konstrukcji Hansona nadal można zobaczyć na polach naszego kraju. Różnią się one jedynie tym, że żywe konie zastąpiły te mechaniczne, ponieważ, wraz z upowszechnianiem się ciągników rolniczych, kopaczki były do nich adaptowane.  

Mimo zmechanizowania wykopków, zbiór ziemniaków odbywał się podobnie jak w przypadku kopania ręcznego. Kilka lub kilkanaście osób chodziło z koszami bądź wiadrami i zbierało wykopane i pozostawione na polu warzywa. Stwarzało to okazję do wspólnego świętowania. Społeczność wiejska paliła ogniska z łętów, śpiewała oraz piekła ziemniaki.

Z racji dużych właściwości odżywczych i energetycznych, a także niewygórowanych wymagań glebowych, ziemniaki stały się podstawą kuchni polskiej. Przygotowywane są na wiele sposobów, zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych, ale chyba każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że nie ma lepszego ziemniaka, niż ten upieczony w ognisku zaraz po zakończonych wykopkach.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .