Zamknij

V spotkania z muzyką w Muzeum Wsi Radomskiej. Muzyka sakralno-operowa.

V spotkania z muzyką w Muzeum Wsi Radomskiej. Muzyka sakralno-operowa.

Szanowni Państwo, Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Pani Ilona Jaroszek zaprasza na kolejne spotkanie z muzyką. Spotkanie odbędzie się w radomskim skansenie w kościele św. Doroty, 10 września 2023 r. o godz. 17.00.

W niedzielę 10 września, odbędzie się kolejny koncert z cyklu „ V spotkania z muzyką w Muzeum Wsi Radomskiej. Muzyka wielu kultur. Tym razem kościół z Wolanowa na terenie Muzeum wypełni muzyka operowo-sakralna w wykonaniu Grupy Wokalnej „Servi Domini Cantores” oraz dr. Emanuela Bączkowskego który zagra na organach. Artyści zaprezentują  repertuar przygotowany specjalnie na potrzeby projektu. Usłyszymy między innymi utwory: Va, Pensiero (Guseppe Verdi), Ave Verum Corpus (Wolfgang Amadeusz Mozart), Ave Maria (Gaetano Donizetti). Muzyce towarzyszyć będzie poezja C. K. Norwida w mistrzowskiej interpretacji Pana Kazimierza Kaczora, znakomitego aktora teatralnego i filmowego.

 

W ramach opowieści o małych miasteczkach, które towarzyszom koncertom dr hab. Sebastian Piątkowski opowie o historii radomskich kościołów.

 

Kazimierz Kaczor, polski aktor teatralny i filmowy, prezenter telewizyjny, działacz kulturalny i opozycyjny w okresie PRL. W latach 1996–2002 prezes Związku Artystów Scen Polskich. Absolwent Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (1965). Aktor Teatru Starego w Krakowie (1965–1973), Teatru Współczesnego w Warszawie (1973–1974), Teatru Powszechnego w Warszawie (od 1974). Doskonale znany z wielu ról filmowych: Ziemia obiecana (1974) – Kipman, Dyrektorzy (serial telewizyjny 1975) – Cegielski, Człowiek z marmuru (1976) – pułkownik UB, Polskie drogi (serial telewizyjny) (1976–1977) – kapral Leon Kuraś, Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy (serial telewizyjny) (1981) – Ludwig Franke, Jan Serce (1981) (serial telewizyjny) – Jan Serce, Alternatywy 4 (1983,serial telewizyjny) – dźwigowy Zygmunt Kotek, Obywatel Piszczyk (1988) – Zdzisław Pasionka, dyrektor OBOP, Złotopolscy (1997–2010, serial telewizyjny) – Marek Złotopolski, Popiełuszko. Wolność jest w nas (2009) – Łaniecki, Układ zamknięty (2013) – Mirosław Kamiński, naczelnik Urzędu Skarbowego.

 

Grupę Wokalna „Servi Domini Cantores”, Ojciec Rafał Kobyliński – tenor, jest jezuitą, ksiądz Zdzisław Madej – tenor, dr hab. wokalistyki oraz doktor filozofii; jest solistą Opery Wrocławskiej, a także duszpasterzem środowisk twórczych we Wrocławiu, ksiądz Paweł Sobierajski, tenor, dr hab. wokalistyki oraz doktor nauk pedagogiczno-teologicznych, jest duszpasterzem środowisk twórczych Diecezji Sosnowieckiej, ojciec Tomasz Jarosz – baryton, redemptorysta, ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie, jest doktorem wokalistyki.

Emanuel Bączkowski, doktor sztuk muzycznych, solista i kameralista znany z międzynarodowych festiwali organowych. W najznamienitszych bazylikach rzymskich wykonał cykl recitali tematycznie związanych z Bożym Narodzeniem i Wielkim Postem. Był uczestnikiem Międzynarodowych Sesji Naukowych w Warszawie (UMFC), Rzymie (Conservatorio S. Cecylia), Paryżu (UNESCO) i innych. Zorganizował wiele koncertów i wieczorów poetyckich realizowanych przy współpracy z Filharmonią Narodową, Teatrem Narodowym, Teatrem Wielkim, Operą Narodową, Operą Kameralną, Teatrem Żydowskim oraz Telewizją Polską.

 

Sebastian Piątkowski, polski historyk, dr hab. nauk historycznych o specjalności historia najnowsza, archiwistyka. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących historii społeczno-gospodarczej centralnych ziem polskich w XIX i XX wieku.

Pracował w Archiwum Państwowym w Radomiu oraz w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Był członkiem Radomskiego Towarzystwa Naukowego (w latach 2001–2007 prezesem), Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Pionkach oraz Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Jest autorem artykułów naukowych, które były publikowane m.in. w „Zeszytach Oświęcimskich”, „Zeszytach Majdanka”, „Kwartalniku Historii Żydów”, „Almanachu Historycznym”. W dorobku ma ponad 300 pozycji, na które składają się książki, artykuły naukowe, edycje źródeł, redakcje naukowe i recenzje oraz prace publicystyczne.

 

Projekt pn.: V spotkania z muzyką w Muzeum Wsi Radomskiej. Muzyka wielu kultur dofinansowany w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Kolejny koncert odbędzie się: 8.10 br.

 

Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Patronat medialny: Gość Niedzielny, Echo Dnia, Rekord Grupa Mediowa (Radio Rekord, 7 dni, Telewizja Dami, Co Za Dzień)

Partnerzy: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Archidiecezji Warszawskiej, Związek Artystów Scen Polskich

 Sponsorzy: Fogiel&Fogiel

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .