Zamknij

Święto Trzech Króli w dawniej tradycji

Święto Trzech Króli w dawniej tradycji

„Gdy w Trzech Króli mrozem trzyma, będzie jeszcze długa zima”!

Niegdyś okres Bożego Narodzenia aż do uroczystości Trzech Króli przypadającej 6 stycznia, określano Szczodrymi Dniami. Były one przedłużeniem cyklu świątecznego, a w ciągu tych kilkunastu dni przestrzegano zwyczaje podobne do wigilijnych, polegające na ograniczeniu pewnych prac w obrębie gospodarstwa oraz w chałupie. Wolny czas wypełniano wróżbami, bowiem wierzono, że te dwanaście dni występujących pomiędzy Bożym Narodzeniem a uroczystością Trzech Króli, zwiastuje pogodę w nadchodzącym roku.

Święto Objawienia Pańskiego po grecku nazywanego Epifanią, jest obok Wielkanocy najstarszym świętem chrześcijańskim. Jest ono obchodzone na pamiątkę hołdu, jaki Trzej Mędrcy ze Wschodu złożyli nowonarodzonemu Dzieciątku Jezus. Od V wieku Epifania oznaczająca objawienie się Chrystusa światu, który zbawił ludzkość, stała się świętem ogólnokościelnym. W Polsce obchody celebrowano już od średniowiecza, lecz upowszechniono je dopiero w XVIII wieku i wówczas przyjęły nazwę Trzech Króli.

Dawniej dzień Trzech Króli nazywano również Szczodrym Wieczorem i zwyczajowo przepowiadano w nim pogodę. Mieszkańcy wsi wnikliwie obserwowali otaczającą aurę, aby przewidzieć, jak długo potrwa zima i jaka zapowiada się nadchodząca wiosna. Mawiano wtedy: „Na Trzech Króli słońce świeci, wiosna do nas pędem leci”, „Gdy Trzej Królowie szarugą częstują, w Zielone Świątki słotę przewidują” albo „Od stycznia do Trzech Króli dni patrzają. Jak te dni, takie miesiące bywają”.

Dawniej w tym dniu przede wszystkim wypatrywano wędrujących kolędników odwiedzających mieszkańców okolicznych wsi. Kolędnikami były najczęściej małe dzieci, które nazywano szczodracarzami. Chodzili oni od chałupy do chałupy i śpiewali kolędy, a niekiedy przedstawiali także widowiska nawiązujące do narodzin Pańskich, składając przy tym noworoczne życzenia domownikom. W podziękowaniu byli najczęściej obdarowywani wypiekanymi przez gospodynie specjalnymi placuszkami zwanymi szczodrakami, kształtem przypominającymi m.in. zwierzęta, lalki, cyfry bądź literki.

W miastach i w szlacheckich dworach, w wieczór Trzech Króli, bawiono się w wybory króla migdałowego. Zabawa ta popularna m.in. we Francji i Anglii, z czasem przyjęła się także i w Polsce. W wyborze króla migdałowego pomocne były specjalne ciasta: pierniki lub słodkie rożki. W jednym z nich ukrywano migdał, a osoba która go znalazła obwoływana była królem migdałowym, a potem odbywała się elekcja królowej migdałowej. Staropolska „migdałowa para królewska” otrzymywała nagrody, zajmowała honorowe miejsce przy stole biesiadnym i otrzymywała przywilej „rządzenia” przez cały karnawał. Prócz tego zaszczytu miała jeszcze jednak i obowiązki towarzyskie – musiała zabawiać gości i organizować im zabawę.

Warto zaznaczyć, że Święty Wieczór kończył okres bożonarodzeniowych Godów, który trwał od Bożego Narodzenia. Wówczas zaczynał się karnawał – okres zimowych balów, maskarad i pochodów kolędników. Na wsiach był to czas wytchnienia od prac polowych, pozwalający zażyć szalonych kuligów, tańców oraz weselnych zabaw.

 

Autor: Magdalena Grosiak

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .