Zamknij

Święta Wielkiej Nocy - dawne zwyczaje, obrzędy i tradycja

Święta Wielkiej Nocy - dawne zwyczaje, obrzędy i tradycja

W ludowej tradycji po Niedzieli Palmowej nadchodził wielkotygodniowy czas powagi i skupienia. Napełniony był on gorliwą modlitwę wiernego ludu, który czekał na przyjście Zmartwychwstałego Chrystusa.

W Wielki Czwartek po odśpiewaniu hymnu "Chwała na wysokości Bogu" milkły w kościele wszystkie dzwonki. W gospodarstwach kończono ostateczne przygotowania świąteczne, które koncentrowały się nie tylko na odpowiednim wysprzątaniu domostw i wiejskich zagród, ale również były czasem wzmożonego postu i umartwień przed uroczystościami Triduum Paschalnego.

Jak przeżywano te dni? – opowiada Marcin Stańczuk etnolog, kustosz w Muzeum Wsi Radomskiej.

Triduum Paschalne rozpoczyna Wielki Czwartek. Ten dzień radykalnie zmieniał nastrój na dawnej wsi. Najświętszy Sakrament przenoszono do „ciemnicy”, milkły dzwony, a na mszę chłopcy zwoływali wiernych kołatkami.

Jak mieszkańcy, jak ludność przeżywała ten dzień, jaki panował nastrój?

 

W Wielki Czwartek przestrzegano różnych zwyczajów. M.in. wiara w odwiedzanie dusz była bardzo silna, jak się przejawiała? W jaki sposób przywoływano dusze przodków?

 

W Wielki Czwartek topiono także Judasza – jakie znaczenie miał ten zwyczaj i co oznaczał?

 

Pełnym wyciszenia, postu i modlitwy był Wielki Piątek, kiedy to wszyscy wpatrzeni byli w grób Pański, gdzie przenoszono Najświętszy Sakrament.  Obowiązywał, bardzo mocno przestrzegany post ścisły, ale też zakazywano wykonywania niektórych prac. 

Zupełnie inny charakter miała Wielka Sobota, gdzie odbywało się święcenie pokarmów, a wieczorem palenie i poświęcenie ognia oraz wody. Dzień obfitujący w niezwykłą symbolikę. Jakie zwyczaje przestrzegane były w Wielką Sobotę?

I wreszcie wyczekiwane Zmartwychwstanie, Wielkanocny poranek, który zaczynał się od Rezurekcji. Nie tylko głos dzwonów ogłaszał koniec postu. Jak świętowano tego dnia i jakie zwyczaje – oryginalne miał region radomski? Jak wyglądało śniadanie wielkanocne?

Na odwiedziny przeznaczony był Lany Poniedziałek, czyli śmigus dyngus, którego wiadomo najważniejszym obrzędem było polewanie się wodą? Pojawiały się też na wsi grupki tzw. kurcorzy, co kryje się pod tą nazwą, kim oni byli?

 

Niezwykła symbolika wiąże się z Wielkim Tygodniem, niektóre zwyczaje przetrwały do dziś, towarzyszą nam współczesnym, ale są też takie zapomniane, takie których już się nie obchodzi, to dobra okazja żeby je przypomnieć…

O Wielkanocy w ludowej tradycji opowiadał Marcin Stańczuk etnolog, kustosz MWR. Życzymy Państwu – pięknych, rodzinnych i pełnych zachowanych tradycji Świąt Wielkiej Nocy!

O ludowej tradycji Świąt Wielkiej Nocy przeczytacie także w artykule Magdaleny Grosiak: https://muzeum-radom.pl/wydarzenia/wielkanoc-w-tradycji-ludowej/3163

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .