Zamknij

Świąteczna lekcja

Świąteczna lekcja

„Wielki Post i Wielkanoc” to zajęcia najczęściej wybierane przez uczestników lekcji muzealnych przed Świętami Wielkanocnymi. Cieszą się one niesłabnąca popularnością od wielu lat. W tym roku było już na tej lekcji w Muzeum Wsi Radomskiej 450 dzieci - przedszkolaków i dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej.

Edukatorzy muzealni opowiadają najmłodszym o tradycjach i zwyczajach ludowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi, z których część jest wciąż kultywowana, a część coraz bardziej zanika. Wciąż zanosimy palmy do kościołów, święcimy pokarmy, malujemy pisanki i oblewamy się wodą w Lany Poniedziałek, ale o niektórych zwyczajach świątecznych  dzieci dowiadują się w muzeum po raz pierwszy.

Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczynamy już tydzień przed Wielką Niedzielą. Tak samo jak dawniej, obchodzimy Niedzielę Palmową – zwaną kiedyś wierzbną lub kwietną. Dzisiaj najczęściej decydujemy się na kupno gotowej palmy (najczęściej tzw. palmy wileńskiej) i taką właśnie zanosimy do kościoła. Dawniej robiono palmy samodzielnie – z wierzbowych gałązek, bukszpanu, porzeczek, malin, suszonych ziół, piórek i kwiatów. Poświęconej palmie przypisywano magiczne właściwości, dlatego zanoszono ją do domów, by zapewniała rodzinie szczęście. Wykonany z niej krzyżyk wtykano w pierwszą zaoraną skibę dla ochrony przed gradobiciem. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9, które przyjechały na zajęcia we środę przed Niedzielą Palmową, nie kryły zdziwienia, kiedy usłyszały, że gałązki z palmy wkładano także pod próg, by strzegły domowników przed chorobami i zatykano pod strzechą, by chroniły dom przed piorunami, a połknięcie wierzbowej kotki z palemki miało ustrzec od bólu gardła i zapewnić zdrowie.

Na zajęciach plastycznych, które towarzyszą lekcji, dzieci wykonują z pomocą prowadzących lekcję tradycyjną palmę radomską.  Palmy robione mają zwyczajową dla regionu radomskiego wielkość ok. pół metra. Trzon palmy stanowią mocno związane gałązki wierzbowe i trawy, na nich układane są gałązki bukszpanu, a  na koniec palma zdobiona jest kwiatami  z bibuły na druciku i  oplatana  bibułą do około 1/3 wysokości palmy. Gotowe palemki dzieci zabierają do domu. Mogą one być wzorem dla samodzielnych prac w ogłaszanych przed Świętami Wielkanocnymi muzealnych konkursów na tradycyjna palmę wielkanocną. Uzupełnieniem wiedzy zdobytej na lekcji jest zwiedzanie ekspozycji świątecznych w chałupach i dworze.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .