Zamknij

Św. Agnieszka patronka dzieci, panien i ogrodników

Św. Agnieszka patronka dzieci, panien i ogrodników

Święta Agnieszka Rzymianka to jedna z bardziej znanych męczenniczek chrześcijańskich. Przyszła na świat około 291 roku, jako córka zamożnych rodziców, którzy wychowali ją w wierze chrześcijańskiej.

Umarła śmiercią męczeńską 21 stycznia 304 roku w wieku trzynastu lat, w okresie krwawych prześladowań za panowania cesarza Dioklecjana. Opis jej męki pochodzi z V wieku i obecnie nie jest uważany za całkowicie, ale wskazuje na odwagę, upór, gorliwość i zdecydowanie, którymi kierowała się w swoim krótkim życiu. Obdarzona nadzwyczajną urodą i wielką pobożnością, w wieku dziesięciu lat w całości oddała się Bogu i złożyła śluby czystości. Odrzuciła zaloty wielu młodzieńców, pozostając wierną swemu niebieskiemu Oblubieńcowi. Do zmiany zdania nie przekonały jej oferowane w zamian za jej rękę kosztowności. Zawód miłosny i urażona duma wpływowego adoratora stały się jednymi z przyczyn rychłej śmierci Agnieszki. Została ona oskarżona o bycie chrześcijanką i skazana na stracenie, a jako że prawo rzymskie surowo zakazywało odbierania życia dziewicom, zadecydowano najpierw zhańbić dziewczynę w domu publicznym. Podania donoszą, że jedyny mężczyzna, który postanowił znieważyć dziewczynę, padł martwy, ale z pomocą Bożej Łaski wskrzesiła go, za co została oskarżona o czary. Skazana na śmierć przez spalenie i z tego wyszła bez szwanku, ostatecznie została ścięta na stadionie Domicjana. Jedna z legend mówi, że ciało obnażonej przed żądnym krwi tłumem Agnieszki pokryło się włosami niczym suknią, chroniąc ją przed spojrzeniami pogańskich widzów.

W ikonografii święta przedstawiana jest z liściem palmy – atrybutem męczeństwa oraz towarzyszącym jej barankiem, będącym symbolem niewinności i czystości. Jest patronką dzieci, panien, młodych par i ogrodników.

W dniu wspomnienia jej śmierci, w kościele w którym spoczęło jej ciało, co roku święcona jest para baranków, a pozyskana z nich wełna służy do wyrobu paliuszy dla metropolitów Kościoła katolickiego.

W tradycji polskiej wspomnienie świętej Agnieszki przypada na okres, w którym rolnicy przygotowują ziemię pod wiosenne uprawy, wywożą nawóz na pola oraz oczyszczają drzewa w ogrodach. Tego dnia (21 stycznia) wypatrywano pierwszych oznak wiosny, o czym świadczą przysłowia: „Gdy przyjdzie święta Agnieszka, rozbije ogonem lód pliszka” oraz „Jeśli święta Agnieszka wypuści skowronka z mieszka, to już zima na ziemi długo nie pomieszka”. Wierzono, że utrzymująca się pochmurna pogoda zapowiadała urodzaj lnu w nadchodzącym roku, natomiast słońce w tym dniu zapowiadało kłopoty z uprawą.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .