Zamknij

Środopoście

Środopoście

"...Dziewczęta, które zostały wyróżnione tym zwyczajem przez chłopców, czuły się zaszczycone..."

Poważny, zatopiony w modlitwie i refleksji nad życiem i przemijaniem nastrój Wielkiego Postu przerywało Środopoście, zwane też Półpościem lub Środkiem Postu. Jak sama nazwa wskazuje, dzień ten wyznaczał połowę okresu surowego wiejskiego suszenia, przypominając o zbliżającej się wiośnie i radosnym momencie Zmartwychwstania Jezusa. W Środopoście następowało zwyczajowo akceptowane zawieszenie wielkopostnej ciszy bez zabaw i śmiechów. Chłopcy biegali po ulicach hałasując terkotkami i kołatkami, a ponadto rozbijali garnki wypełnione popiołem uderzając nimi o drzwi domów, zwłaszcza tam gdzie mieszkała panna na wydaniu. Garnki tłuczono też rzucając je pod nogi kawalerów i dziewcząt, by zawartość okurzyła ofiarę, co w niektórych przypadkach wywoływało uliczne awantury.     

W Środopoście malowano na ścianach, drzwiach i szybach domów oraz na płotach zagród zamieszkałych przez panny tak zwane „kozoki” lub „bochomazy”. Były to antropomorficzne postacie z rozłożonymi rękami i nogami, nierzadko obscenicznie podkreślone. Dziewczęta, które zostały wyróżnione tym zwyczajem przez chłopców, czuły się zaszczycone. Podobnie jak panny oblewane w Lany Poniedziałek wiedziały, że malunki oznaczają zainteresowanie ze strony kawalerów. Kozoka bardzo trudno się zmywało, ponieważ wykonywano go smołą, wapnem lub farbą. Jednak czyszcząca go dziewczyna nie narzekała na stratę czasu i niekiedy siarczysty mróz, a z dumą demonstracyjnie i rytualnie wykonywała swój obowiązek. Niezadowolona była niekiedy pozostała część rodziny, gdyż przez zamazane okna na większej części powierzchni miała utrudnienie w wykonywaniu codziennych zajęć we wnętrzu niedoświetlonej chałupy. Oprócz mazania bochomazów koncentrowano się na żartach zdejmując i chowając furtki, zatykając kominy szybą, co powodowało zadymienie izby. Decydowano się nawet na zdemontowanie wozu i złożenie go na dachu budynku w obrębie gospodarstwa. Współcześnie w Radomskiem w Środopoście praktykuje się malowanie sprejem, dawniej farbą napisu „ŚRODOPOŚCIE”, dodając po tym bieżący rok. Napis umieszcza się najczęściej na asfalcie lub przystanku autobusowym, czasem na ścianie budynku gospodarczego graniczącego z drogą.

Ze Środopościem wiąże się zwyczaj topienia Marzanny będącej symbolem zimy, stąd w Radomskiem kukłę zwano też Babą Zimą. Robiono ją z pakuł konopnych i słomy pakowanych do zgrzebnych worków lub starych ubrań kobiecych. Postać zatykano na kiju i w asyście grupki młodych chłopców i dziewcząt wynoszono za granicę wsi, gdzie wrzucano do wody. Najlepiej gdy była to rzeka, którą Marzanna wraz z zimnem miała odpłynąć do morza, które jak wierzono - było jej domem. Po wrzuceniu kukły należało szybko odwrócić się i bez oglądania za siebie uciekać do wsi. Jeśli uczestnik obrzędu przewrócił się, wróżyło to chorobę lub nawet śmierć w najbliższym roku. W ludowych pieśniach Marzanna przekazuje świętemu Jerzemu klucze, którymi można otworzyć ziemię mającą wypuścić z siebie wszelkie zielone rośliny. Są to wyraźne symbole początku wiosny. Na podkreślenie odejścia czasu zimowej drętwoty i śmierci do wsi wnoszono znak budzącej się przyrody w formie gałęzi wieczniezielonego drzewa sosny, świerku lub jodły. Gałąź zwaną gaikiem przystrajano we wstążki, bibułki i pisanki. Niosąca go grupa młodzieży obchodziła domy śpiewając obrzędowe pieśni i dopraszając się drobnych datków, które chętnie ofiarowywano, czując nadzieję na rychłe ocieplenie i ciesząc się na myśl o zbliżającej się Wielkanocy oznaczającej koniec poszczenia.  Wraz z nadejściem następnego dnia reguły Wielkiego Postu wracały i znów obowiązywał nastrój modlitwy, pokuty i skupienia.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .