Zamknij

Rok Oskara Kolberga - uroczyście zainaugurowany

Rok Oskara Kolberga - uroczyście zainaugurowany

Wystawa o rodzinie Dembińskich, spotkanie autorskie i koncert „Kolberg. T. 39” – tak wyglądała Inauguracja Roku Oskara Kolberga. Uroczystości odbyły się w czwartek 22 lutego 2024 roku z racji na przypadającą w tym dniu w 210. rocznicę urodzin wybitnego etnografa i kompozytora. Wydarzenia miały miejsce w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz miejscowym Domu Kultury.

Rok Oskara Kolberga uroczyście został zainaugurowany. Wydarzenie, które wpisuje się w 210. rocznicę urodzin wybitnego etnografa organizuje Muzeum Wsi Radomskiej wraz z oddziałem Muzeum im Oskara Kolberga w Przysusze, na czele z Panią Dyrektor Iloną Jaroszek, którą witała wszystkich przybyłych gości. Wśród nich potomkowie rodziny Dembińskich, władze samorządowe, które reprezentował Pan Marek Kilianek wicestarosta Powiatu Przysuskiego oraz Pan Tomasz Matlakiewicz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, a także przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, dyrektorzy szkół, regionaliści oraz koła gospodyń wiejskich i twórcy ludowi.

Rok Oskara Kolberga objął honorowym patronatem Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

- To dla nas szczególny czas, wiele zaplanowanych wydarzeń, które mają na celu upowszechnianie wiedzy i promowanie wybitnego kompozytora, który urodził się tutaj w Przysusze. Dlatego w związku z tym, że w tym roku przypada 210. rocznica urodzin Oskara Kolberga, tej wybitnej postaci poświęcamy te najbliższe miesiące, ten rok – mówi Ilona Jaroszek Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej.

Zaplanowane wydarzenia w Roku Oskara Kolberga realizuje Muzeum im. Oskara Kolberga - jedyne w Polsce muzeum biograficznego, poświęcone  Oskarowi Kolbergowi (1814-1890).

Zostało ono utworzone w 1990 r., z okazji setnej rocznicy śmierci Oskara Kolberga. Od 1992 r. jest oddziałem Muzeum Wsi Radomskiej.

Siedzibą Muzeum jest dwór, wzniesiony w 2 poł. XIX w. przez Juliusza Dembińskiego h. Nieczuja, ówczesnego właściciela Przysuchy.

Stąd też inauguracja poświęcona była w dużej mierze tej rodzinie, związkiem z Przysuchą oraz Oskarem Kolbergiem i rozpoczęła się od wernisażu wystawy „Rodzina Dembińskich herbu Rawicz na przełomie XVIII i XIX wieku”.

Wystawa powstała w oparciu o zbiory Rodziny Dembińskich, Rodziny Radziwiłłów, Fundacji Nomina Rosae, Przemysława Bednarczyka, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

- W ekspozycji prezentowane są obiekty archiwalne i ikonograficzne dokumentujące historię gospodarczą, społeczną i kulturalną rodu Dembińskich na przełomie XVIII i XIX w. Dobra ziemskie Przysucha były wówczas znaczącym ośrodkiem przemysłu górniczego, hutniczego i zbrojeniowego. Narracja wystawy obejmuje kluczowe momenty historii związane ze zrywami powstańczymi, z postacią króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszko, rodami Czackich i Wielhorskich, Małachowskich. Uzupełnieniem wystawy są militaria, repliki strojów balowych z XVIII i XIX w., akcesoria modowe. W epilogu pokazane są prywatne zbiory Rodziny Dembińskich herbu Nieczuja związane z Przysuchą i Borkowicami – informuje dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka, kurator ekspozycji. Wystawa prezentowana będzie do 15 maja 2024 roku.

Następnie odbyła się promocja książki i spotkanie autorskie z dr. Kamilem Szpunarem, autor nowej publikacji pt. "Dembińscy herbu Rawicz w XVIII wieku. Genealogia - działalność publiczna - gospodarka". Dr Kamil Szpunar, adiunkt w Dziale Architektury Ludowej Muzeum Wsi Radomskiej opowiadał, o tym w jaki sposób powstała książka, na czym polega fenomen tego rodu, jakie wiadomości zostały zebrane.

- Ród ten wywodzi się ze średniej szlachty, która w XVIII wieku awansowała w szeregi szlachty zamożnej, mając aspiracje do wejścia do grona magnaterii małopolskiej. Książka powstawała wiele lat, ponieważ udało mi się dotrzeć do ogromnej liczby źródeł odnalezionych w wyniku żmudnej i szeroko zakrojonej kwerendy archiwalnej i bibliotecznej. Poczynione ustalenia wyjaśniają zawiłe kwestie genealogiczne tej mocno rozrodzonej familii, pogłębiają wiedzę na temat kwestii związanych z majątkowo-gospodarczymi działaniami szlachty małopolskiej w XVIII wieku, wypełniając wciąż poważny niedostatek w zakresie tego typu badań. Odnalezione i poddane analizie źródła przynoszą mnóstwo informacji wzbogacających wiedzę na temat poszczególnych miejscowości i zabytków dawnego województwa sandomierskiego i krakowskiego – podkreśla dr Kamil Szpunar.

Kolejną częścią uroczystej inauguracji była Gala zorganizowana w Domu Kultury w Przysusze. Podczas Gali oficjalnie ogłoszone zostały konkursy, których celem jest docenienie instytucji i osób prywatnych, które na co dzień upowszechniają wiedzę o Oskarze Kolbergu, o czym poinformowała   Pani Justyna Plaskota - Kierownika Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze.

Podczas czwartkowego wieczoru o muzyczną ucztę duchową zadbali artyści z Pomorza. Wykonawcy pojawili się na scenie z koncertem „Kolberg. T.39”. Grupa muzyków od lat zajmuje się graniem muzyki wiejskiej z terenu Pomorza (w tym Kaszub).

W 2022 roku zapoczątkowali projekt muzyczny "Kolberg. T.39", skupiając się na melodiach zapisanych przez Oskara Kolberga z różnych regionów kraju.  Muzycy tworzą swoje autorskie aranżacje utworów wykorzystując pianino, skrzypce, kontrabas, trąbkę, saksofon, klarnet basowy, akordeon, bęben.

Zwieńczeniem pięknego koncertu były bisy, brawa publiczności i wręczone kwiaty artystom.

Golę poprowadziła Magdalena Gliszczyńska.

Patronat medialny nad uroczystością objęli: Gość Niedzielny, Echo Dnia, Radio Radom, Radomska Grupa Mediowa ( Radio Rekord, Telewizja Dami, Cozadzień, 7 dni),  Ziemia Przysuska.

Konkurs na Mazowiecki Laur Oskara Kolberga

Nagroda przyznawana będzie twórcom ludowym (indywidualnie lub grupowo), oraz badaczom, animatorom i popularyzatorom kultury ludowej z terenu województwa mazowieckiego.

W ramach nagród indywidualnych (dla twórców indywidualnych lub grup, np. koła gospodyń wiejskich, kapele ludowe, zespoły ludowe itp.), proponujemy przyznanie Laurów w następujących kategoriach: rękodzieło ludowe, plastyka obrzędowa, sztuka ludowa, literatura ludowa, muzyka ludowa oraz taniec ludowy.

Laury będą przyznawane twórcom/grupom na podstawie zgłoszeń i opracowanego regulaminu konkursu. W każdej kategorii proponuje się przyznanie nagrody głównej i dwóch nagród – wyróżnień. Nagrody będą przyznawane twórcom/grupom, które mają udokumentowany i znaczący dorobek twórczy w w/w dziedzinach. Pragniemy szczególnie uhonorować aktywnych twórców z młodego pokolenia, którzy podejmują trud kontynuacji dziedzictwa niematerialnego i rękodzieła z terenu województwa mazowieckiego. Przekaz międzypokoleniowy umiejętności, tradycyjnej wiedzy i sztuki są podstawą trwania i siły dziedzictwa kulturowego regionów etnograficznych znajdujących się w granicach województwa mazowieckiego. 

Druga nagroda – KUSTOSZ TRADYCJI – będzie przyznana badaczom, popularyzatorom tradycji i wybitnym liderom lokalnych społeczności, którzy w swojej pracy i działalności wnoszą znaczący wkład w trwanie, rozwój i popularyzację dziedzictwa kulturowego województwa mazowieckiego. Uhonorujemy ich jako „współczesnych Oskarów Kolbergów”, którzy kontynuują dzieło mistrza i wnoszą znaczący wkład w zachowanie                                 i upowszechnianie kultury ludowej w województwie mazowieckim. Ufundowanie nagród ma na celu podkreślenie znaczenia regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego w podtrzymywaniu wspólnot i ich tożsamości, oraz podkreśleniu zaangażowania władz województwa mazowieckiego w mecenat nad kulturą ludową. Nagrody będą formą docenienia aktywnych twórców, szczególnie tych z młodego pokolenia, którzy z pasją angażują się w prace na rzecz trwania i rozwoju lokalnych tradycji, sztuki i rękodzieła. Czerpią oni wiedzę i umiejętności od mistrzów w ramach międzypokoleniowego przekazu tradycji. Teren województwa mazowieckiego to obszar bardzo bogaty i różnorodny, jeśli chodzi o ludowe tradycje, a nagroda ma się przyczynić do ich popularyzacji i docenienia roli mistrzów i kustoszy tradycji w zachowaniu dziedzictwa przodków dla przyszłych pokoleń.

Nagrody mają angażować lokalne społeczności, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz lokalne, regionalne i ogólnopolskie media, na  rzecz przybliżenia współczesnych twórców ludowych szerokiemu gronu odbiorców w województwie mazowieckim i w kraju. Służyć temu będą zaplanowane kampanie promocyjne na etapie zgłoszeń kandydatów do nagród, promocji wydarzeń i laureatów. Wręczenie Laurów odbędzie się podczas specjalnego koncertu/wydarzenia, który będzie finałem projektu. Nagrody przyznawane będą przez Komisję Konkursową, złożoną z wybitnych ekspertów w dziedzinie etnografii, etnomuzykologii i literatury ludowej.

 

Warsztaty oraz Konkurs „Przegląd dziecięcych zespołów tańca tradycyjnego”.

Równolegle do konkursu o Mazowieckie Laury Oskara Kolberga, proponujemy zorganizować także cykl warsztatów i pokazów dla młodzieży szkolnej i grup z ośrodków kultury z powiatu przysuskiego, w zakresie tradycyjnych tańców ludowych, gier i zabaw tanecznych z Ziemi Radomskiej. Oskar Kolberg w tomach „Ludu” poświęcił wiele uwagi tańcom, tradycyjnym grom i zabawom tanecznym, które były częścią codziennego i odświętnego życia dzieci i młodych. Wiele z tych gier i tańców/zabaw tanecznych jest dziś zapomnianych, stąd tak ważne jest, by je przypomnieć i upowszechnić wśród młodego pokolenia odbiorców. Warsztaty odbędą się pod kierunkiem doświadczonych edukatorów i mistrzów tradycji, w szkołach, świetlicach i domach kultury na terenie powiatu przysuskiego. Warsztaty obejmą cykl nauki wybranych tańców dla dzieci i młodzieży, tradycyjnych gier i zabaw. Grupy, które odbędą warsztaty, będą zaproszone do udziału w oficjalnym pokazie na scenie, po dorocznych Dniach Kolbergowskich w Przysusze, 3 czerwca 2024 roku. 

Wręczenie nagród w konkursie „Mazowiecki Laur Oskara Kolberga odbędzie się podczas uroczystości 23 listopada 2024 r.

Co nas czeka jeszcze w tym roku związku z Rokiem Oskara Kolberga?

Już wiosną zapraszamy na cykl warsztatów i pokazów dla młodzieży szkolnej i grup z ośrodków kultury z powiatu przysuskiego, w zakresie tradycyjnych tańców ludowych, gier i zabaw tanecznych z Ziemi Radomskiej, poprowadzonych przez Panią Karolinę Ociepka oraz Czesława Piórko.

Wystawie „Rodzina Dembińskich herbu Rawicz na przełomie XVIII i XIX wieku” towarzyszyć będą oprowadzania kuratorskie oraz zajęcia związana  z heraldyką oraz genealogią. W kwietniu zapraszamy na wykład Pani dr Marii Molendy z Fundacji Nomina Rosae Ogród Kultur Dawnej z Nowego Sącza na temat historycznych strojów XVIII i XIX w.

3 czerwca zapraszamy na „Przegląd dziecięcych zespołów tańca tradycyjnego”. 

23 listopada 2024 r. zaplanowano uroczystą Galę, która będzie zakończeniem Roku Oskara Kolberga. Na scenie wystąpi Chór Ewangelicki im. O. Kolberga z Radomia.

Autor: Magdalena Gliszczyńska 

Fotografie: Sebastian Klochowicz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .