Zamknij

„Rocznik Wsi – Atencja” wystawa czasowa

„Rocznik Wsi – Atencja” wystawa czasowa

Wernisaż wystawy już 02.06.2024 r. godz. 14:00

Rocznik Wsi – Atencja”, wernisaż wystawy odbędzie się 02.06.2024 r., o godzinie 14.00.

Ekspozycja składać się będzie z dwóch części: Rocznik Wsi i Atencja.

Rocznik Wsi – to autorska książka inspirowana tkaniną dwustronną, ale także fotograficzna opowieść wykorzystująca archiwalne zdjęcia, dokumentujące życie dawnej wsi. Ekspozycja nawiązywać będzie do podlaskiej tkaniny dwustronnej, która obejmuje wełniane dywany, zestaw grafik i fotografii zakomponowanych tak, by przypominały płócienny splot oraz wybrane karty i ilustracje z Rocznika Wsi.

W Atencji autorka podejmować będzie próbę konfrontacji dawnych technik tkackich z nowoczesnymi technikami cyfrowymi. Inspiracją do tej części wystawy jest perebor – ornament tkacki wykorzystywany w nadbużańskim i włodawskim stroju ludowym. Wystawa obejmować będzie:

- 12 autorskich projektów pereborów Pani Moniki;

-  wizualizację procesu ewolucji tej techniki – kasetony świetlne z powielonymi modułami wzoru;

- Mapping – proces tworzenia wzoru linii, wyświetlany w 3D;

- sieć pereborialną – cykl grafik;

- How I – marka strojów inspirowana pereborem.

Monika Trypuz – absolwentka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL w Lublinie, Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie oraz Wydziału Grafiki ASP w Warszawie (specjalność: Grafika Warsztatowa, Ilustracja i Grafika Wydawnicza).

Wystawa czasowa: Rocznik wsi – Atencja, czynna od 2 czerwca do 25 sierpnia 2024 r.

Wstęp: 1 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .