Zamknij

Radomski skansen ma już 45 lat!

Radomski skansen ma już 45 lat!

Uroczysta gala odbyła się w Leśnym Dworze koło Skaryszewa. Udział w niej wzięli m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i prezydent Radomia Radosław Witkowski. Galę poprowadził Tomasz Waloszczyk z Radia Plus.

Gości powitała Ilona Jaroszek Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, poprosiła wszystkich zgromadzonych o powstanie, zgromadzeni uczcili minutą ciszy zmarłego w czerwcu tego roku pierwszego dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej Pana Stefana Rosińskiego. 

W pierwszych słowach dyrektor Jaroszek zwróciła uwagę, że skansen gromadząc zabytki materialne ma też realny wpływ na współczesne przemiany społeczne i gospodarcze. Dodała, że oferta placówki trafia do tysięcy osób. Przypomniała o dwóch wielkich projektach realizowanych w muzeum pod tytułem: „Zdarzyło się nad wodą” oraz „Wokół wiejskiej zagrody”. Zaznaczyła, że w ostatnich latach muzeum bardzo się zmieniło. Powstało wiele obiektów poprawiających i ułatwiających zwiedzanie i obsługę zwiedzających. Pojawiła się też między innymi ścieżka dydaktyczna dla osób niewidomych. Dzięki pieniądzom pochodzącym z budżetu województwa kończy się remont Muzeum imienia Oskara Kolberga w Przysusze.

Biskup Piotr Turzyński podczas swojego wystąpienia przypomniał starą rzymską maksymę o tym, że wszystko dobre jest na wsi, a wszystko złe w mieście. Od razu wyjaśnił, że nie chce dzielić obu środowisk, ale przyznał, że choć sam mieszkał w mieście z wielką radością wyjeżdżał do swoich dziadków na wieś. Marszałek Adam Struzik mówił z kolei, że z największą przyjemnością odwiedza radomski skansen. 

Jubileuszowa gala to dobra okazja do wyróżnienia i podziękowania najbardziej założonym dla rozwoju instytucji oraz muzealnictwa. Z rąk marszałka Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” odebrał Marcin Strańczuk, wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Markiewicz, Krzysztof Wachowicz, Magdalena Pawelec, Magdalena Siewierska, Jarosław Winiarski i Leszek Skowroński. Specjalne podziękowania otrzymali natomiast przedstawiciele różnych środowisk szczególnie wspierający i promujący muzeum. Wśród wyróżnionych byli między innymi biskup Piotr Turzyński, marszałek Adam Struzik, prezydent Radomia Radosław Witkowski, ks. Jacek Wieczorek dyrektor radomskiej redakcji Radia Plus Radom, Sławomir Baćkowski, dyrektor radomskiego oddziału Echa Dnia oraz przedsiębiorcy Państwo Maria i Sylwester Krawczyk – właściciele Zakładu Masarskiego Krawczyk, Angeligue Renard-Chardin i Pan Thomas Renard-Chardin – wiceprezes i prezes zarządu E. Leclerc Radom, Monika i Pan Tomasz Bankiewicz – właściciele gospodarstwa sadowniczego w Komorowie, Elżbieta i Zbigniew Bień – właściciele firmy Camelot Catering w Cerekwi.

Oprawę muzyczną wydarzenia przygotował Warszawski Kwartet Muzyczny.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .