Zamknij

Radomska szopka już otwarta!

Radomska szopka już otwarta!

Drewniana, barwna, niepowtarzalna, w ludowym stylu – w piątek, 15 grudnia w Muzeum Wsi Radomskiej odbyła się inauguracja „Radomskiej Szopki”. W oficjalnym otwarciu w zabytkowym kościele pw. św. Doroty z Wolanowa wzięli udział zaproszeni goście, których powitała Ilona Jaroszek dyrektor placówki.

Piątkowy wieczór był niezwykły – tego dnia dla gości po raz pierwszy udostępniona została drewniana szopka, którą wykonało trzech twórców ludowych.

 – Chcieliśmy w tak niezwykły, wyjątkowy sposób towarzyszyć zwiedzającym w przygotowaniach do Bożego Narodzenia. Dlatego też pokazujemy to unikatowe dzieło naszych twórców, rzeźbiarzy. Jestem przekonana, że ta szopka jest jedyna i niepowtarzalna, nigdzie takiej Państwo nie spotkacie, tylko w Muzeum Wsi Radomskiej – mówiła Ilona Jaroszek dyrektor skansenu. 

Podczas inauguracji odbyło się spotkanie bożonarodzeniowe z udziałem duchownych wyznania katolickiego, ewangelicko-augsburskiego oraz prawosławnego, którzy odczytali fragmenty Pisma Świętego i opowiedzieli o zwyczajach, tradycji związanej z Adwentem i Bożym Narodzeniem. Ksiądz Bernard Kasprzycki - proboszcza Parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Radomiu, odczytał Ewangelię wg św. Łukasza. Ks. Wojciech Rudkowski proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu przeczytał fragment z Księgi Izajasza, opowiedział też o tradycji wieńca i kalendarza Adwentowego. Z kolei Ks. Paweł Sidoruk proboszcz  Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja Cudotwórcy odczytał fragment z Dziejów Apostolskich i opowiedział o poście związanym z okresem Adwentu, zaśpiewał także kolędę w języku ukraińskim.

Życzenia świąteczne złożył wszystkim ks. Bernard Kasprzycki

Radomska Szopka – to kolejne dzieło, którym może poszczycić  się Muzeum Wsi Radomskiej. Figury do niej wykonali rzeźbiarze ludowi. Pan Adam Sobień wyrzeźbił Trzech Króli oraz Anioły

 

Pan Józef Kondeja wykonał Pasterzy oraz zwierzęta. Na tę okoliczność przygotował także Księgę Pamiątkową, do której wpisali się goście, a która będzie także dostępna dla zwiedzających

 

Pan Jacek Pożyczka wyrzeźbił Świętą Rodzinę.

 

Radomska szopka na pewno wyróżniać się będzie prostotą wykonania, ludowym charakterem i stylem. Jest unikatowa ze względu na sposób rzeźbienia właściwy dla poszczególnych twórców. Figury mają około metra wysokości, wyrzeźbione są w drewnie lipowym i pomalowane. Na zaproszonych gościach zrobiła wrażenie

Spotkanie ubogaciły kolędy w wykonaniu scholii z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Radomiu pod kierunkiem Pani Joanny Curyło. Głównych bohaterów Radomskiej Szopki, czyli jej twórców, przedstawiła Pani Aleksandra Żytnicka etnograf Muzeum Wsi Radomskiej. Natomiast konstrukcję stajenki wykonał pracownik z Działu Architektury Ludowej Muzeum Wsi Radomskiej Pan Grzegorz Wojtysiak. O oprawą artystyczną szopki  zadbał Pan Jan Brzuszek, który wykonał także tablice, na których znalazły się informacje o tradycji szopek bożonarodzeniowych oraz o twórcach ludowych, którzy wykonali radomskie dzieło.

RADOMSKA SZOPKA, która znajduje się w prezbiterium kościoła z Wolanowa, ma być wydarzeniem cyklicznym. Z każdym rokiem będzie przybywać elementów i figur.

Po spotkaniu bożonarodzeniowym w kościele, zebrani wzięli udział we wspólnej, wigilijnej kolacji.

Szopka prezentowana jest  zabytkowym kościele pw. św. Doroty z Wolanowa. Zwiedzający mogą ją oglądać od 16 grudnia br. do 28 stycznia 2024 roku

Tekst, wywiady, prowadzenie inauguracji: Magdalena Gliszczyńska

Foto: Sebastian Klochowicz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .