Zamknij

Przegląd "Tradycyjne gry i zabawy taneczne dla dzieci i młodzieży" - fotorelacja

Przegląd

Gry i zabawy w rytmie muzyki ludowej

3 czerwca miała miejsce pierwsza, historyczna edycja Przeglądu "Tradycyjne gry i zabawy taneczne dla dzieci i młodzieży z Ziemi Radomskiej" na scenie Muszli koncertowej w Przysusze. Przegląd poprzedzony był dwuetapowymi warsztatami z wybitnymi animatorami kultury - Panią Karoliną Ociepką i Dominiką Oczepą (skrzypce), Czesławem Pióro, Alicją Bil (tancerka) i Henrykiem Gwiazdą (harmonia), które odbyły się w Domu Kultury w Przysusze.

Wszystkich uczestników Przeglądu, jak również licznie przybyłych gości pod Muszle koncertową przywitała Pani Ilona Jaroszek Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej oraz Pani Justyna Plaskota Kierownik Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Obie Panie podkreśliły wartość takich wydarzeń dla polskiej kultury ludowej i życzyły powodzenia oraz dobrej zabawy.

Do przeglądu zgłosiło się 6 zespołów ludowych, które zostały podzielone na dwie kategorie - grupy przedszkolne i szkoła podstawowa.

W grupie przedszkolnej wystąpili:

- Samorządowe Przedszkole nr 1 w Przysusze – „GRUPA III” – opiekun – Dorota Górnaś i Paulina Szyszka. Zespół ten zaprezentował: „A z góry, z góry jadą Mazury” i „Foter”.

- Samorządowe Przedszkole nr 1 w Przysusze – „GRUPA IV” – opiekun – Ewa Górnik. Zespół przedstawił: „Gdzieś to bywał czarny baranie” i „Nasza Maryneczka robotna była”.

- Przedszkole św. Rodziny w Przysusze – opiekun – Sylwia Madej i Urszula Rejmer. Zaprezentowali: „Owczareczek” i „Poszło dziewczę po ziele”.

Ze szkół podstawowych wystąpili:

- Zespół Placówek Oświatowych w Przysusze Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 – „KLASA 3B” – opiekun – Maria Bomba, którzy przedstawili: „Była babuleńka” i „Krzyżok”.

- Zespół Ludowy „BORKI” – opiekun – Iwona Sosnowska, Julianna Sosnowska i Karol Sionek. Zaprezentowali: „Przepióreczka”, „Była babuleńka”, "Zaginęła nam pastereczka mała”.

- Zespół „PAPRYCZKI” – opiekun – Marek Gapys. Przedstawili: „Chodzony”, „Sitko”, „Krzyżok”.

Po długich obradach jury, w końcu udało się wyłonić zwycięzców pierwszej edycji Przeglądu:

1 miejsce w kategorii grupy przedszkolne - Przedszkole św. Rodziny w Przysusze.

1 miejsce w kategorii szkoły podstawowe - Zespół „PAPRYCZKI”.

Wyróżnienie - Zespół Ludowy „BORKI”.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, każdy z występów był niezwykły i już zapraszamy na kolejną edycję Przeglądu "Tradycyjne gry i zabawy taneczne dla dzieci i młodzieży z Ziemi Radomskiej"!

Jury w składzie: Marta Lewandowska, Kamilla Biniek-Kaczorowska, Dariusz Motyl.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .