Zamknij

Powitanie wiosny

Powitanie wiosny

Wywodzące się z dawnych wierzeń i tradycji obrzędy związane z powitaniem wiosny, dziś przybierają formę radosnych, kolorowych dziecięcych zabaw.

W czasach naszych przodków pożegnanie mroku zimy i nadejście tego co nowe świętowały całe wiejskie społeczności. Radowano się z odrodzenia przyrody oraz nadejścia wraz ze słońcem nowej nadziei. Od zawsze tym wyjątkowym rytuałom towarzyszyła nieodłączna muzyka! Podczas tegorocznego powitania wiosny w Muzeum Wsi Radomskiej tradycyjne melodie rozbrzmiewały dzięki wspaniałym Muzykantkom: Marii Siwiec, Katarzynie Zedel, i Katarzynie Rosik. Śpiew gwarą i gra na tradycyjnych instrumentach ludowych sprawiły, że wiosenne obrzędy nabrały autentyczności i na pewno na długo zostaną zapamiętane przez wszystkich uczestników powitania wiosny w Muzeum Wsi Radomskiej.

Maria Siwiec – jedna z najlepszych śpiewaczek na arenie polskiej muzyki tradycyjnej, najmłodsza spośród członkiń z zespołów ludowych Zakukała Kukawecka (1977–2012) i Gołcunecki (od 2012 roku do dziś). Pamięta dawne zwyczaje, pieśni i najlepszych muzykantów w okolicy. Jest świetną nauczycielką muzyki swojego regionu, nie tylko dla młodych śpiewaków i śpiewaczek, ale również dla instrumentalistów, którzy uczą się od niej między innymi melodii mazurkowych, do których można wyśpiewać przyśpiewki. Uhonorowana I nagrodą na Mazowieckim Przeglądzie Folkloru w ramach 55. Dni Kolbergowskich w Przysusze, w 2014. W 2014 r. uzyskała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego przeprowadziła warsztaty śpiewu tradycyjnego w kilku miastach Polski – w tym też w Radomiu – a także w rodzinnych Gałkach. W 2015 roku za zasługi dla kultury ludowej została uhonorowana nagrodą ministra kultury, im. Oskara Kolberga. Jej płyta „Maria Siwiec – śpiewaczka z Gałek Rusinowskich” otrzymała I nagrodę PR Dwójka w konkursie Folkowy Fonogram Roku 2017.

Katarzyna Zedel – muzykantka i twórczyni instrumentów, etnomuzykolożka, kulturoznawczyni, pasjonatka chorału gregoriańskiego, śpiewaczka Scholi Mulierum Silesiensis, współpracuje ze Scholą Węgajty. Jako artystka i koordynator wydarzeń artystycznych współpracuje z Warsztatami Kultury w Lublinie i Fundacją Wszystkie Mazurki Świata, animuje działania w Szydłowieckiej Szkole Tradycji. Od 2008 roku jest uczennicą wiejskich muzykantów, m.in. skrzypków: Jana Gacy (Radomskie), Stanisława Głaza i Leona Krzosa (Lubelskie). Współtworzyła kapelę z Janem Foktem, a obecnie grywa z Janem i Czesławem Adamczykami, Wiesławą Gromadzką a także z Marią Siwiec. Grywa muzykę do posłuchu i do tańca na skrzypcach, prowadzi zajęcia edukacyjne i popularyzatorskie na temat kultury tradycyjnej i instrumentów ludowych dla dzieci i młodzieży.

Katarzyna Rosik – wykonawczyni i popularyzatorka polskiej muzyki tradycyjnej, uczennica wiejskich śpiewaków, tancerzy i muzykantów. Szczególnie jej bliska jest kultura muzyczna mikroregionu kajockiego. Od 2015 roku gra w kapeli z Katarzyną Zedel, Wiesławą Gromadzką i Martą Domachowską. Prowadzi warsztaty gry na bębenku i śpiewu oraz działania animacyjne. Jest redaktorką naczelną portalu muzykatradycyjna.pl, radną Akademii Kolberga, realizatorką strony posag.info. Członkini Stowarzyszenia Dom Tańca (Ambasada Muzyki Tradycyjnej), Towarzystwa Przyjaciół Muzyki Etnograficznego w Toruniu i Forum Muzyki Tradycyjnej. Zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym.

https://www.facebook.com/maria.siwiec.75 

https://www.facebook.com/katarzyna.zedel 

https://www.facebook.com/rosik.rosik 

https://www.posag.info/ 

https://muzykatradycyjna.pl/ 

https://www.facebook.com/akademiakolberga 

https://www.akademiakolberga.pl/ 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .