Zamknij

Potańcówka „Pod dębem”, wystawy i pokazy

Potańcówka „Pod dębem”, wystawy i pokazy

12 czerwca zapraszamy serdecznie na kolejną w tym roku potańcówkę na dechach, która odbędzie się w Muzeum Wsi Radomskiej będziemy bawić się z państwem w godzinach 16.00 – 21.00.

Miłośnicy tradycyjnej muzyki wiejskiej będą mieli okazję posłuchać znanych i cenionych kapel.

Do tańca będzie przygrywać Kapela Tomasza Stachury pochodzącego z Woli Grabowskiej. Kapela zagra obery, mazurki i polki w składzie: Tomasz Stachura – akordeon, Karol Stachura – klarnet, Zbigniew Ciechowicz – mini perkusja.

Na scenie „Pod dębem” usłyszymy także Kapelę wszechstronnego harmonisty Andrzeja Malika ze Skrzyńska. Tradycyjne melodie i utwory regionu radomskiego kapela zaprezentuje w składzie: Andrzej Malik – harmonia trzyrzędowa, Adam Tarnowski – skrzypce, Józef Kamiński – bęben.

Tego dnia w godzinach od 12.00 do 16.00, zwiedzający będą mogli oglądać również pokazy tradycyjnego garbarstwa i rymarstwa w wykonaniu Romana Gapczyńskiego.

Roman Gapczyński od wielu lat zajmuje się rzemiosłem historycznym związanym z wyrobami ze skóry. Wytwarza skórzane elementy odzieży, oporządzenia wojskowego lub przedmioty użytkowe. Jego pokaz obejmuje cały proces wytwórczy, od garbowania surowej skóry zwierzęcej po szycie gotowych przedmiotów. W procesie tym rzemieślnik wykorzystuje tradycyjne narzędzia i techniki. Surowe skóry będą najpierw myte i moczone w beczkach, potem mizdrowane na koźle, następnie zanurzone w odpowiednich do przeznaczenia materiału garbnikach, dalej wygniatane i natłuszczanie, a na końcu rozpinane i suszone. Z gotowych skór rzemieślnik szył będzie elementy uprzęży, torby, pasy itp.

Zachęcamy do odwiedzenia wystaw czasowych, w Domu Ludowym prezentujemy „Twórczość Adama Sobienia”, która jest uhonorowaniem 50-letniej pracy twórczej rzeźbiarza. W kurniku dworskim z Konar zobaczyć można wystawę poświęconą Stanisławowi Zielińskiemu, znanemu regionaliście i wieloletniemu pracownikowi Muzeum Wsi Radomskiej.

 

 

Do zobaczenia!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .