Zamknij

"Portret ojca. Z pracowni Roberta Jankowskiego" - wernisaż wystawy

Wernisaż wystawy: "Portret ojca. Z pracowni Roberta Jankowskiego" odbył się dziś w Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze. W inauguracji wziął udział artysta Robert Jankowski, Zbigniew Skuza zastępca dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej, kuratorki wystawy: dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka i Aneta Szwaczyk oraz licznie zgromadzeni zwiedzający.

Na ekspozycji prezentującej prace Roberta Jankowskiego – malarza urodzonego w Przysusze, znalazło się 27 obrazów, to m.in. oleje na płótnie, gwasz na płótnie, sangwina lawowana, grafiki, czy rysunki. Wśród dzieł odnaleźć można cztery portrety ojca artysty, z którym był on bardzo związany.

- Te portrety towarzyszą mi od dłuższego czasu. Powstały w czasach, gdy zdawałem na akademię. W sumie mam 20 portretów ojca. Był on dla mnie ogromnym autorytetem. Często zabierał mnie do lasu, na spacery, gdzie obcowaliśmy z naturą i uczył mnie dostrzegać piękno, szanować je. Pochodził z tego terenu, z terenu przysuskiego. Pokazywał mi urokliwe miejsca, przyrodę, ale też miejsca pamięci, gdzie znajdują się mogiły poległych żołnierzy – mówił Robert Jankowski.


Zauważył też, że artysta wyraża się poprzez obrazy, nie musi o nich opowiadać, bo odczucia powinno zostawić się odbiorcy.

- Najważniejsze jest dla mnie to, gdy odbiorca opisując moje obrazy mówi o pięknie i prostocie formy. To dla mnie najcenniejsze. Recenzje dzieci są też dla mnie ważne, one często mówią, że widzą świat na moich obrazach. To najlepsza i najszczersza recenzja – podkreśla artysta, malarz.


Słowo wstępne podczas wernisażu wygłosiła dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka, gospodarz miejsca. - Cieszę się, że tak licznie pojawiliście się Państwo na wernisażu wystawy artysty, który urodził się w Przysusze. Na wystawie można zobaczyć obrazy z dwudziestu kilku lat. Wystawa ma charakter galerii i można także nabyć te obrazy. Zresztą jeden z nich zakupiło Muzeum Wsi Radomskiej, to dzieło zostaje na wyposażeniu naszego muzeum. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować tę wystawę – powiedziała dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka kierownik Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

- Jestem ciekaw tej wystawy, która ma piękny tytuł. Wiem, że te portrety ojca pomogły Panu dostać się na artystyczną uczelnię. Te obrazy pokazują, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka pełnią rodzice – zauważył Zbigniew Skuza wicedyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, pod które podlega przysuska placówka.


Na wernisaż przybyło duże grono zainteresowanych, którzy podziwiali prace, ale przede wszystkim mieli okazję porozmawiać z artystą. W związku z wydarzeniem przygotowane zostały foldery z pracami Roberta Jankowskiego, pamiątkowa księga wpisów. Przygotowany był też słodki poczęstunek.


Robert Jankowski urodził się w 1971 r. w Przysusze. Ukończył studia w Państwowej Szkole Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa, gdzie zdobył dyplom z wyróżnieniem w 1997 r. W latach 1998-2009 pracował jako asystent w Pracowni Podstaw Kompozycji prof. Lesława Miśkiewicza na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. W 2005 r. uzyskał stopień doktora sztuki.
Zajmuje się malarstwem. Swoje obrazy prezentował na wystawach indywidualnych: Ośrodek Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, Łódź; 2001 – Galeria Krótko i Węzłowato..., Politechnika Łódzka; 2003 – Galeria Jana Pawła II, Łódź-Andrzejów; 2008 – Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Galeria Willa, Łódź; 2015 – Dom Wystaw Artystycznych w Skierniewicach; 2017 – Galeria Kutnowskiego Domu Kultury Oko na Sztukę; 2018 – Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach; 2019 – Muzeum Ziemi Rawskiej; 2020 – Muzeum Historyczne Skierniewic. Jego prace znajdują się z zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą.
 
Muzeum w Przysusze od wielu lat staje się ośrodkiem wystawiennictwa i dokumentacji sztuki współczesnej artystów związanych z tym regionem – pochodzeniem, zamieszkaniem, zainteresowaniami jego historią, kulturą, walorami przyrody.

Wystawie towarzyszy wydawnictwo pt. „Portret ojca. Z pracowni Roberta Jankowskiego”.


Kuratorki:  dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka, Aneta Szwaczyk


Wernisaż wystawy, który odbył się 9 września wpisuje się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. 31. edycja #EDD przebiega pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. 


Wystawa czynna będzie do 6 listopada 2023 r. w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Al. Jana Pawła II nr 11


Ekspozycja ze zbiorów artysty oraz Muzeum im. Oskara Kolberga, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.


Patronat medialny: Ziemia Przysuska, Gość Niedzielny, Echo Dnia, Radio Radom, Radio Rekord, TvDami, Co za dzień, 7dni.


Partner: Piekarnia Fogiel&Fogiel

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .