Zamknij

Pawie oczko, ozdoba choinkowa

Pawie oczko, ozdoba choinkowa

Ozdobi, ochroni i przyniesie szczęście, ale tylko wtedy gdy, wykonasz je własnoręcznie. Spróbuj zrobić kolejną ozdobę na choinkę – tym razem barwne pawie oczko.

W tej łatwej a ładnej robocie najważniejszą rzeczą są dokładne wymiary kół, których jest pięć, oraz dobór barw. Jakkolwiek na rysunku mamy wielkość oczka naturalną, notujemy tu dla pewności wymiary w centymetrach. Koło pierwsze – 6 ½ cm w średnicy, drugie 5 cm, trzecie 3 ½ cm, czwarte – 2  ⅓ cm, a piąte – 1 ¼ cm. Najlepiej będzie jednak, jeżeli miarę weźmiemy wprost z podanego rysunku, choćby za pomocą kalki. Szablon dla tych kółek wyciąć bardzo starannie, bo te same szablony użyjemy przy całym szeregu innych robót. Największe koło musi być z papieru podwójnie sklejonego; pojedynczych kółek potrzeba po parze, jednakowego koloru do każdego oczka. Zawieszkę z kolorowej bawełny wklejamy od razu, nakładając kółko drugie. Obie strony oczka powinny być jednakowe, a ułożone jak wskazuje rys. 2. Kombinacji barw można zrobić bardzo dużo.

Podajemy tu 10 odmian, które użyte całkowicie lub częściowo, posłużą nam i przy innych robotach.

 

 

Potrzebne materiały:

-kolorowe papiery: złoty, ciemnozielony, srebrny, jasnozielony, czarny

- klej, nożyczki,

- ołówek

- złota nitka

 

Zaczynamy od największego koła:

  1. Złote, bordo, czerwone, pomarańczowe, czarne.
  2. Złote, jasno-zielone, ciemno-zielone, szafirowe, fioletowe.
  3. Srebrne, żółte mocne, czerwone, czarne, szafirowe.
  4. Czerwone, czarne, złote, ciemno-zielone, jasno-zielone.
  5. Pomarańczowe, zielone, srebrne, szafirowe, czerwone.
  6. Szafirowe, blado-niebieskie, złote, czarne, czerwone.
  7. Lila, fioletowe, złote, jasno-zielone, ciemno-zielone.
  8. Białe, złote, blado-zielone (lub niebieskie), blado-różowe, czarne.
  9. Zielone, złote, czarne, szafirowe, ciemno-fioletowe.
  10. Amarantowe, różowe, białe, złote, czarne.

Ten sam porządek barw można stosować w odwrotnej kolei.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .