Zamknij

Ozdoby świąteczne

Ozdoby świąteczne

Adwent rozpoczyna okres przygotowań i oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Czas ten określony był dawniej przez liczne zakazy i nakazy – praca skupiała się w obrębie gospodarstwa domowego, wszelka praca w polu była zakazana, a złamanie zasady groziło nieurodzajem w nadchodzącym roku.

Ponadto obowiązywał częściowy  post, nie organizowano wesel i zabaw, natomiast poświęcano się gotowaniu oraz dokładnemu porządkowaniu obejścia i chałupy. Przestrzeń mieszkalną sprzątano, odświeżano kolor ścian, wymieniano na nowe wycinanki i bibułowe kwiaty zdobiące izbę paradną. Uroczysty charakter świąt wymagał odpowiedniej oprawy, podkreślającej niezwykłość bożonarodzeniowego  okresu, dlatego kobiety i najmłodsi członkowie rodzin spędzali adwentowe wieczory na wykonywaniu ozdób, którymi później przystrajano choinki. Początkowo bożonarodzeniowe drzewka były przybrane wyjątkowo skromnie, a  znaczenie symboliczne świątecznych dekoracji dominowało nad walorami estetycznymi. Zawieszane na wiecznie zielonych jodłowych lub świerkowych gałązkach rajskie jabłuszka, orzechy, pieczone specjalnie na tę okazję ciasteczka, świeczki i „światy”, czyli kuliste ozdoby z opłatka, miały zagwarantować zdrowie, urodzaj ziemi, wszelką pomyślność w nadchodzącym roku,  a domowi zapewnić ochronę przed złem i nieszczęściem.   Z biegiem lat zwiększała się ilość i różnorodność świątecznych ozdób, ale nadal wykonywano je z łatwo dostępnych produktów takich jak słoma, fasola, wydmuszki jaj. Korzystano również ze skrzętnie gromadzonych na tę okoliczność arkuszy kolorowego papieru, bibuły, skrawków włóczki, „sreberek” i świętych obrazków. Szczyt drzewka zdobiła błyszcząca, owinięta folią gwiazda. Choinkę oplatano łańcuchami zrobionymi z papierowych ogniw lub słomianych rurek i bibułowych kokardek. Bibuła zamieniała się w kolorowe pomponiki, jeżyki i kokardki, oklejano nią także pudełka po zapałkach. Do wydmuszek doklejano brody i czapeczki robiąc z nich mikołaje lub skrzaty, a w ich towarzystwie nie mogło zabraknąć również aniołków. Orzechy malowano lub zawijano w cynfolię tak, by przypominały cukierki. Z mokrej słomy wykonywano piękne ażurowe gwiazdki i śnieżynki, laleczki i miniaturowe pająki, które czasami dodatkowo kolorowano farbkami. Największe możliwości twórczego wyrazu dawał papier, to z niego wykonywano najbardziej różnorodne ozdoby, których wzory ograniczała jedynie wyobraźnia. Dbanie o wygląd choinki należało do świątecznych obowiązków dzieci, dlatego spędzały one cały wigilijny poranek, żeby drzewko schludnie się prezentowało.

Wspólny czas spędzony na tworzeniu ozdób świątecznych był okazją do zacieśniania rodzinnych więzi. Matki miały sposobność swobodnej rozmowy z dziećmi o przyszłości, wartościach, którymi powinny się kierować w życiu, o znaczeniu i celu najważniejszych świąt, o miłości i rodzinie, pracy, obowiązkach.  Ponadto wykonywanie dekoracji we własnym zakresie miało charakter praktyczny, gdyż było tańsze niż zakup gotowych ozdób. Dopiero w II połowie XX wieku na wiejskich choinkach zaczęły się pojawiać szklane bombki, „anielskie włosie” i bezpieczniejsze niż świeczki elektryczne lampki.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .