Zamknij

O proinwestycyjnym budżecie województwa mazowieckiego na 2024 rok w Muzeum Wsi Radomskiej

O proinwestycyjnym budżecie województwa mazowieckiego na 2024 rok w Muzeum Wsi Radomskiej

Ponad 279 mln zł. z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczonych będzie na inwestycje w subregionie radomskim – o czym poinformował dziś Rafał Rajkowski wicemarszałek Mazowsza. W Muzeum Wsi Radomskiej odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli samorządu województwa oraz instytucji z subregionu radomskiego.

Ponad 279 mln zł. na inwestycje w subregionie radomskim, a blisko 1 mld zł na wsparcie samorządów lokalnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w tym na programy wsparcia – tak przedstawia się budżet województwa na 2024 r. W planach m.in. inwestycje w Muzeum Wsi Radomskiej, przebudowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, rozbudowa Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oraz rozbudowa dróg wojewódzkich, m.in. blisko 30-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 747.

Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, te środki pomogą w realizacji wielu potrzebnych inwestycji.

– Miniony rok był bardzo dobry dla naszego regionu. Udało się przeprowadzić wiele ważnych projektów. Jeszcze w tym miesiącu otworzymy SOR przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Działa już także wybudowana dzięki środkom z budżetu województwa szkoła drzewna w Garbatce-Letnisku. W tym roku będziemy kontynuować inwestycje w oświacie. Jednym z naszych głównych zadań będzie przebudowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. Mamy też plany na inwestycje w radomskich muzeach, m.in. rozbudowę Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Większość środków pochłoną jednak projekty drogowe, w tym największy z nich, czyli rozbudowa blisko 30-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 747. Koszt inwestycji to 100 mln zł.

Ponad 8,6 mln zł. na inwestycje otrzyma także Muzeum Wsi Radomskiej. Wśród planowanych zadań należą m.in.: budowa nowej siedziby muzeum, przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego, przebudowa dawnej hydroforni na sanitariat oraz rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej przy „Scenie pod dębem”. W sumie w tym roku samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 8,6 mln zł. W tym roku także wsparcie finansowe przyznane zostało na organizację wydarzeń kulturalnych.

- Cieszę się, że dziś spotykamy się w Dworze z Brzeziec, gdzie organizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia, a już niebawem dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego dokończymy dokumentację na rozbudowę i przebudowę tego dworku. Obiekt zostanie jeszcze poprawiony, ulepszony – podkreśliła Ilona Jaroszek dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej.

Ponadto, środki z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczone zostaną na liczne zadania, o czym informowali przedstawiciele pozostałych instytucji. W spotkaniu wzięli udział także: prezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Bożenna Pacholczak, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu Agnieszka Stolarczyk, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski, dyrektor Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu Leszek Ruszczyk, kurator – kierownik oddziału Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli Tomasz Tyczyński, dyrektor Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu Włodzimierz Pujanek, czy dyrektor delegatury UMWM w Radomiu Dawid Ruszczyk.

Ponad 230 mln zł na inwestycje drogowe

Od lat wydatki na modernizację i rozbudowę dróg stanowią największą pozycję w budżecie. Ponad 169 mln zł pochłoną budowy i modernizacje, a kolejne 61 mln zł remonty dróg w regionie radomskim i w powiecie grójeckim.

 

28 mln zł na szkoły

Ponad 28,4 mln zł pochłoną w 2024 r. inwestycje w radomskich placówkach edukacyjnych. Największą z nich będzie przebudowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. Wybudowane zostanie nowe skrzydło budynku, dzięki czemu zwiększy się jego powierzchnia użytkowa o ponad 3800 m². W nowym skrzydle znajdą się m.in. sale wykładowe, pracownie praktycznej nauki zawodu oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Budynek będzie miał pięć kondygnacji oraz nowoczesną aulę w formie łącznika. Projekt uwzględnia budowę parkingu podziemnego. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zagospodarowany zostanie także teren CKZiU. Inwestycja kosztować będzie w sumie ponad 74 mln zł, a środki na jej realizację pochodzić będą z budżetu województwa mazowieckiego. Planowany termin zakończenia prac to 2025 r.


Blisko 21 mln zł na kulturę i zdrowie

Na inwestycje w instytucjach kultury oraz szpitalach samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy w 2024 r. blisko 21 mln zł. Zmiany czekają m.in. Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, Muzeum Wsi Radomskiej oraz Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu.
Dwa nowe budynki administracyjno-muzealne powstaną na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Dzięki rozbudowie muzeum zwiększy powierzchnię użytkową o blisko 850 m. Placówka zyska nowoczesną przestrzeń na organizację wystaw czasowych. Sala wielofunkcyjna pozwali poszerzyć ofertę edukacyjną i kulturalną. Pojawi się też możliwość organizowania konferencji naukowych. Znacznie zwiększy się także powierzchnia magazynowa. Planowany koszt inwestycji to 12,6 mln zł. W tegorocznym budżecie województwa zaplanowano na ten cel ponad 7,4 mln zł.
Tegoroczne inwestycje w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu pochłoną ponad 2 mln zł. Zaplanowano m.in. zakup dwóch ambulansów specjalistycznych typu B i C (w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza), a także dalszą informatyzację placówki i modernizację oświetlenia zewnętrznego szpitala.

Miliard złotych na programy wsparcia

Na programy wsparcia w 2024 r. sejmik przeznaczył ponad 1 mld zł. Największa pula środków, 667 mln zł, zostanie przeznaczona na dotacje celowe dla gmin i powiatów w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Pojawi się też nowy program – „Mazowsze dla zdrowia psychicznego”, a program „Mazowsze dla zdrowia kobiety” zostanie rozszerzony także o profilaktykę zdrowia mężczyzn i będzie nosił nazwę „Mazowsze dla zdrowia”. W sumie to 22 programy i zadania.

55 mln zł w 2024 r. władze województwa przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja).

Budżet Obywatelski Mazowsza
Władze regionu oddają w ręce mieszkańców 30 mln zł. Budżet Obywatelski Mazowsza to część budżetu województwa mazowieckiego, o której przeznaczeniu decydują w głosowaniu sami mieszkańcy. W 5. edycji BOM-u, podobnie jak w poprzednich, można ubiegać się o wsparcie na zadania o charakterze inwestycyjnym. Są to tzw. twarde projekty, czyli np. karetka, ścieżka pieszo-rowerowa czy boisko. Co istotne, budowa nowego obiektu może być realizowana tylko na nieruchomościach należących do samorządu województwa mazowieckiego lub jego jednostek organizacyjnych czy spółek. Na finansowanie z budżetu regionu mogą liczyć także pomysłodawcy zadań o charakterze nieinwestycyjnym, inaczej tzw. miękkich, np. szkolenia, warsztaty, wydarzenia tematyczne, zawody czy koncerty.

Projekty można zgłaszać do 21 stycznia br.

Foto: Sebastian Klochowicz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .