Zamknij

Nowy SAM w zbiorach!

Nowy SAM w zbiorach!

W ostatnich dniach kolekcję autarkicznej techniki rolniczej w Muzeum Wsi Radomskiej wzbogacił pojazd transportowy gospodarczy SAM o bardzo oryginalnej konstrukcji.

Został ofiarowany w darze przez syna nieżyjącego już konstruktora ze wsi Żdżanne w powiecie krasnostawskim. Twórca maszyny zajmuje poczesne miejsce wśród poznanych w toku muzealnych badań rolników, którzy działali twórczo wbrew wszelkim ograniczeniom systemowym doby PRL-u, wyposażając swe gospodarstwa w niezbędne sprzęty. Absolwent szkoły podchorążych, wcielony w 1939 roku do artylerii, ostatecznie osiadł w rodzinnym gospodarstwie, pracując równocześnie w zakładach lotniczych w Świdniku, później w Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Z czasem poświęciwszy się wyłącznie gospodarstwu, w latach 60. ub. wieku zaczął je wyposażać we własnoręcznie budowane maszyny i narzędzia. Jego dziełem były: pierwszy we wsi wóz konny na kołach gumowych, trak napędzany silnikiem elektrycznym (wykorzystywany usługowo), młocarnia, kopaczka do ziemniaków, młynek zbożowy, przenośnik taśmowy, śrutownik, betoniarka, wreszcie dwa ciągniki i pojazd transportowy, który obecnie prezentujemy. Przerobił także snopowiązałkę Deering na dwukonną, używając do podparcia przodka dwukółki z taczanki rosyjskiej. W kuźni wykonywał na zamówienie pługi i inne narzędzia rolnicze, podkuwał konie.

Pojazd powstał w roku 1974. Jest zbudowany w konstrukcji samonośnej, w postaci jednorodnej klatki przestrzennej spawanej z kątowników, na którą składa się część przednia ze stelażem kabiny i wbudowanymi wspornikami zespołów napędowych oraz część tylna, czyli stelaż skrzyni ładunkowej ze wspornikami tylnej osi. Jest to rozwiązanie unikatowe wśród poznanych konstrukcji autarkicznych, nie znajduje także odpowiedników w porównywalnych pod względem funkcji produktach przemysłowych. Pojazd jest niewielki (długość 310 cm, szerokość 160 cm, wysokość z kabiną 170 cm), służył do zaopatrywania gospodarstwa w zielonkę na paszę i innych drobnych przewozów w miarę potrzeb. Jego konstruktor był drobnej postury, więc miejsce kierowcy nie jest dostępne dla osób wysokich i tęższych… Napęd stanowi wysokoprężny jednocylindrowy silnik S301D produkcji WSW w Andrychowie, o mocy 6,4 KM. Skrzynia biegów trójbiegowa i most napędowy pochodzą z samochodu osobowego Warszawa M20. Most jest zawieszony w przedniej części pojazdu na resorach piórowych z amortyzatorami teleskopowymi. Kierowane są koła tylne.

Pojazd jest sprawny, „na chodzie”, choć wymaga prac serwisowych – nie był uruchamiany przez 28 lat. W zbiorniku paliwa był jeszcze olej napędowy z tamtego czasu.

 

Ofiarodawcy serdecznie dziękujemy!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .