Zamknij

Niezapomniana noc Sobótek!

Niezapomniana noc Sobótek!

Za nami niezapomniany Festyn z okazji Sobótek! Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym świętowaniu tradycji związanych z Nocą Kupały, znana także jako "Kupalnocka" czy "Sobótka". To wyjątkowe wydarzenie odbyło się w ramach 6. Spotkań Wielu Kultur, które od lat promują różnorodność i bogactwo polskiego folkloru.

Głównym punktem naszego programu był magiczny występ słowno-muzyczny i taneczny, przygotowany przez Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wolanianki” pod kierunkiem reżysera Tomasza A. Żaka, dyrektora Teatru Nie Teraz. Emocje, które towarzyszyły temu widowisku, trudno opisać słowami – dźwięki ludowych pieśni, które od lat są kultywowane w regionie radomskim, oraz kolorowe stroje tworzyły niepowtarzalną atmosferę.

Podczas spektaklu szczególnym gościem była Maria Siwiec, znana pieśniarka i twórczyni ludowa, która swoim wykonaniem wzbogaciła nasze doznania artystyczne.

Zakończenie wieczoru uświetniło przejście w barwnym korowodzie przy dźwiękach muzyki i śpiewu nad rzekę. Przy zapalonym ognisku sobótkowym odbyło się tradycyjne rzucanie wianków na wodę, co symbolicznie łączyło nas z duchem przeszłości i tradycją.

Festyn nie był jednak tylko widowiskiem artystycznym. W ramach imprezy zapewniliśmy liczne atrakcje dla uczestników, takie jak warsztaty wicia wianków, warsztaty zielarskie, plener malarski oraz zabawę w poszukiwanie kwiatu paproci. To wszystko sprawiło, że każdy mógł poczuć się częścią tej wyjątkowej tradycji i nauczyć się więcej o zwyczajach związanych z nocą kupały.

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim, którzy wzięli udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, oraz zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach i imprezach Muzeum Wsi Radomskiej, które z dumą promują nasze dziedzictwo kulturowe i artystyczne!

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .