Zamknij

Niedziela Palmowa - PROGRAM

Niedziela Palmowa - PROGRAM

2 kwietnia, ostatnia niedziela Wielkiego Postu obchodzona w Kościele na pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy na wiosenne święto Paschy, w Polsce nazywana jest Kwietną, Palmową lub Wierzbną. Rozpoczynamy nią Wielki Tydzień poprzedzający Wielkanoc, najważniejsze kościelne i domowe zwyczaje oraz obrzędy związane z tym świętem.

Zapraszamy do wspólnego przeżywania wydarzenia a oto program uroczystości:

 

12.15

Ogłoszenie wyników konkursu pt. „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna” i wręczenie nagród laureatom - Kaplica z Rdzuchowa-Kolonii (wystawa pokonkursowa „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”).

12.45

Formowanie procesji przed budynkiem Ekonomii Dworskiej z Wilkowa.

13.00

Msza Święta celebrowana przez ks. Biskupa Marka Solarczyka w zabytkowym kościele św. Doroty z Wolanowa na terenie muzeum

Podczas uroczystej mszy, diakoni Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu wykonają Pasję.

 

11.30 – 17.00

Warsztaty pisania pisanek metodą batikową, Ośrodek Edukacji Muzealnej.

15.00 – 16.00

Widowisko „Wielka Niedziela” w wykonaniu Zespołu folklorystycznego „Piątkowy stok” ze Zwolenia - Dom Ludowy z Jedlni-Poświętnego.

 

Widowisko „Wielka Niedziela” przybliża zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi w regionie radomskim. Zespół Folklorystyczny "Piątkowy Stok" działa na terenie gminy Zwoleń od 2013 roku i ma na swoim koncie wiele sukcesów i dokonań. Jego członkowie zawsze chętnie włączają się w środowiskowe wydarzenia kulturalne, sportowe, a także charytatywne. Zespół dba o lokalną tożsamość i pielęgnuje regionalne zwyczaje i obrzędy, a przede wszystkim wspaniale promuje je poza granicami gminy. Godnie reprezentuje gminę Zwoleń na licznych konkursach, a także podczas uroczystości i wydarzeń cyklicznych.

 

10.00 – 18.00

- Wystawa „Portret zapomnianej prowincji kieleckiej. Pierściński, Buczkowski, Gajewski” – zagroda z Chomentowa.

– Wystawa pokonkursowa „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna” - Kaplica z Rdzuchowa-Kolonii.

– Kiermasz wielkanocny – spotkanie z twórcami ludowymi, którzy zaprezentują własnoręcznie wykonane wyroby, m.in. palmy, pisanki, koszyki, ceramikę - Zespół wiatraków.

– Ekspozycja stała Muzeum Wsi Radomskiej uzupełniona o aranżacje świąteczne.

 

 

Patronat nad uroczystością objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .