Zamknij

Muzeum Wsi Radomskiej ma swoje przedstawicielki w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych

Muzeum Wsi Radomskiej ma swoje przedstawicielki w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych

Pani Jolanta Falkiewicz, twórczyni z Radomia, która od lat współpracuje z Muzeum Wsi Radomskiej została członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Specjalnością pani Jolanty są kwiaty z bibuły. Jednocześnie jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani Aleksandra Żytnicka etnograf naszego Muzeum została członkiem Sekcji Sztuki Ludowej Rady Naukowej STL. Obu Paniom serdecznie GRATULUJEMY!

Pani Jolanta Falkiewicz współpracuje z Muzeum Wsi Radomskiej  od 2008 roku. Regularnie prowadzi warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

- Jestem twórczynią, tworzącą głównie z bibuły, ale inne tradycyjne wyroby plastyczne nie są mi obce. Moja pierwsza fascynacja kwiatami z bibuły to lata 50-te, ubiegłego stulecia. Pamiętam drogę do babci na peryferie miasta wśród drewnianych domów, gdzie z każdego okna wyglądały bukiety kwiatów z bibuły i najczęściej była to kolorowa leszczyna – tak o sobie i swojej twórczości mówi pani Jolanta Falkiewicz.

W ostatnim czasie dołączyła także do grona członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych, którego ideą i misją jest dbałość, ochrona i rozwijanie autentycznej sztuki ludowej.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych zrzesza artystów ludowych zajmujących się sztuką, literaturą ludową oraz folklorem muzycznym niemal ze wszystkich regionów Polski. Obecnie organizacja zrzesza prawie 2 tysiące twórców ludowych działających w 22 regionalnych oddziałach i jest największą tego typu organizacją w Polsce.

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Główny STL w drodze uchwały, po zaopiniowaniu kandydatury przez Sekcję Sztuki Ludowej STL, która na podstawie przysłanych prac i dokumentacji ocenia kandydata pod względem artystycznym i etnograficznym. Obrady Sekcji Sztuki Ludowej STL odbywają się raz w roku (wrzesień/październik).

Opinię o twórczyni – Pani Jolancie Falkiewicz, wystawiła Pani Aleksandra Żytnicka etnograf MWR, członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych:

 

Specjalnością pani Jolanty Falkiewicz są kwiaty z bibuły. Twórczyni potrafi odtworzyć idealnie wiele gatunków kwiatów, np.: orliki, szafirki, przebiśniegi, krokusy, lawendę, malwy, róże, maki, kwiaty leszczyny itd. Dla twórczyni plastyka zdobnicza i obrzędowa jest czymś, co doskonale pamięta z dzieciństwa. Wryły jej się w pamięć korony do obrazów, czy bukiety, które widziała w domach swoich sąsiadów oraz rodziny. Dla niej tradycja zdobienia mieszkania kwiatami z bibuły jest jedynie kontynuacją tego, co znała, a nie czymś, o czym przeczytała w książkach, czy w internecie. Jako osoba o niezwykle rozwiniętych umiejętnościach manualnych, twórczyni wykonuje też palmy wielkanocne i ozdoby choinkowe, w tym przede wszystkim „światy”. Jest to jednak marginalna część jej działalności twórczej.

Pani Jolanta Falkiewicz współpracuje z Muzeum Wsi Radomskiej od 2008 roku. Regularnie prowadzi warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Corocznie wykonuje dla Muzeum na uroczystość „Niedzieli Palmowej” reprezentacyjne palmy wielkanocne, które niesione są procesyjnie na pole i ustawiane w czterech jego rogach. Twórczyni bierze również udział w przystrajaniu ołtarza na uroczystość Bożego Ciała, znajdującego się na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. Na tę okazję tworzy bukiety okrągłe lub rózgi. Aktualnie pani Jolanta Falkiewicz wykonuje dla Muzeum Wsi Radomskiej korony do obrazów, rózgi oraz bukiety okrągłe, które stanowić będą część aranżacji wystaw stałych w obiektach muzealnych.                                                                      

 W Muzeum pani Jolanta Falkiewicz dała się poznać jako mistrzyni w uprawianej przez siebie dziedzinie twórczości ludowej. Z bibuły potrafi wykonać niemal wszystko. Swoje prace wykonuje niezwykle estetycznie i z dobrym smakiem. Tworząc prace na potrzeby aranżacji wnętrz mieszkalnych w skansenie, sięga do literatury naukowej oraz konsultuje się z etnografami, starając się, by jej prace były zgodne z tradycją regionu.                                        

Muzeum często zwraca się do twórczyni z prośbą o udział w wydarzeniach promujących region radomski ze względu na jej wyjątkowy profesjonalizm, jak też estetykę zarówno prac, jak i swojego stoiska.                                                                               

Twórczyni nie bierze udziału w konkursach. Jej prace nie są też pokazywane na wystawach poświęconych sztuce ludowej. Jej aktywność skupia się przede wszystkim na prowadzeniu warsztatów wykonywania kwiatów z bibuły, ale też ozdób choinkowych. Poza Muzeum Wsi Radomskiej, pani Jolanta Falkiewicz współpracuje z licznymi instytucjami kultury na terenie regionu radomskiego, np. w Jedlińsku, Skaryszewie, Radzanowie czy Radomiu, a także szkołami podstawowymi, kołami gospodyń wiejskich, klasztorem OO. Bernardynów w Radomiu oraz Katolicką Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła „Oratorium” w Radomiu.

 

Foto: FB/Bibułowy Ogródek Jolenty, Muzeum Wsi Radomskiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .