Zamknij

Malowanie bombek – przyjaciele dzieciom

Malowanie bombek – przyjaciele dzieciom

„Malowanie bombek – przyjaciele dzieciom” akcja charytatywna odbyła się w niedzielę, 3 grudnia w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galeria "Łaźnia". Jak co roku udział w akcji wzięło także Muzeum Wsi Radomskiej. Tym razem pomoc trafi na leczenie i rehabilitację niespełna dwuletniej Zuzi Leśniewskiej – ta mała dziewczynka jest główną bohaterką akcji!

Od wielu lat w Radomiu przed Bożym Narodzeniem artyści, ludzie kultury, przedsiębiorcy, policjanci, samorządowcy i politycy chwytają za pędzle, aby malować bombki. Cel jest jeden - pomoc chorym dzieciom. W tym roku ozdobę świąteczną od Muzeum Wsi Radomskiej, podobnie jak w poprzednich latach, malowała Pani Klementyna Kozyra kierownik Działu Konserwacji Zabytków. Tym razem przygotowana został bombka witrażowa. Swym wyglądem nawiązuje bowiem do prowadzonych prac przy odnawianiu ołtarza w kaplicy z Rdzuchowa. Wystój kościoła kojarzy się w witrażami, stąd w tym roku zrodził się pomysł, by w takim stylu namalować bombę. Dominuje na niej kolor niebieski, a elementy złocone wykonane zostały techniką pozłotniczą.


W tym roku przyjaciele malowali bombki dla Zuzi Leśniewskiej. Dziewczynka cierpi na hemimelię strzałkową, ma jedną nóżkę krótszą. Potrzebuje pieniędzy na kosztowne leczenie i rehabilitację.


Ozdoby choinkowe za dwa tygodnie (w dniach 15.12 – 17.12.2023r.) zostaną zlicytowane, a cały dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dla Zuzi.
Wszystkie bombki już od 6 grudnia br. będzie można oglądać w punkcie Urzędu Miejskiego w Galerii Słonecznej. Odbędzie się też aukcja internetowa bombek. Rok temu, podczas takiej samej akcji udało się zebrać prawie 20 tysięcy złotych!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .