Zamknij

Lekcje muzealne ze Świętym Mikołajem

Lekcje muzealne ze Świętym Mikołajem

Święty Mikołaj - legendarny biskup Miry odwiedził dziś najmłodszych w Muzeum Wsi Radomskiej. Były mikołajowe prezenty oraz słodkości, które wręczała dzieciom Ilona Jaroszek dyrektor Muzeum.

Legenda o Świętym Mikołaju, spotkanie z nim, pieczenie pierników i upominki -  w tym miesiącu, począwszy od 6 grudnia, w Muzeum Wsi Radomskiej odbywają się lekcje muzealne poświęcone postaci św. Mikołaja. Dzieci poznają legendy i ludowe podania o tym świętym.

- Mają okazję spotkać się z Mikołajem, ponieważ na to najbardziej czekają.  Pragnę życzyć najmłodszym zdrowia, serdeczności, miłości, atrakcji i radości każdego dnia, ponieważ widać jaki mają w sobie entuzjazm i szczęście - podkreśla Ilona Jaroszek dyrektor skansenu, która dziś pomagała wręczać upominki. 

Tradycja mikołajek, obdarowywania się prezentami jest bardzo długa i bogata. Dlatego celem grudniowych lekcji jest przybliżenie tej tradycji i jej genezy, ale też przedstawienie  legendarnego biskupa Miry w Azji Mniejszej, który żył prawdopodobnie w początkach IV wieku n.e. Na  lekcji dzieci poznają legendy i ludowe podania, które przydają Świętemu Mikołajowi wiele różnych funkcji i przymiotów, czyniąc go opiekunem żeglarzy, statków i rozbitków, groźnych żywiołów, sztormów i wysokich fal morskich. Legenda czyni go również patronem jeźdźców, piwowarów, młynarzy, flisaków i notariuszy... 

Uzupełnieniem lekcji jest przygotowanie i wypieczenie pierników, które dzieci dostają w prezencie.

Nie brakuje zdjęć z Mikołajem i dobrej zabawy. Najmłodsi też przygotowani z piosenkami i uśmiechami dla ulubionego świętego!

 

W sumie w tym miesiącu z tej formy zajęć korzysta około 1000 dzieci. Dziś spotkała się z nimi Ilona Jaroszek dyrektor skansenu.

 

 

Rozmawiała Magdalena Gliszczyńska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .