Zamknij

Koncert inauguracyjny

Koncert inauguracyjny

Za nami niezapomniany koncert inauguracyjny 6. Spotkań Wielu Kultur w Muzeum Wsi Radomskiej!

W niedzielne popołudnie 16 czerwca, w malowniczym kościele pw. Św. Doroty z Wolanowa, Muzeum Wsi Radomskiej miało zaszczyt gościć wybitnych artystów: profesora Vadima Brodskiego, wirtuoza skrzypiec, oraz dr. Emmanuela Bączkowskiego, organistę i laureata międzynarodowych konkursów. Koncert, który rozbrzmiał w pięknym zabytkowym wnętrzu kościoła, okazał się prawdziwym muzycznym wydarzeniem, przyciągającym publiczność z całego Radomia i okolic.

 

Profesor Vadim Brodski, zwycięzca VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, zaprezentował publiczności niezwykłe wykonanie Ave Maria na skrzypce oraz inne utwory, w tym dzieła takich mistrzów jak Antonio Vivaldi, Nicolo Paganini, Henryk Wieniawski i Stefan Wrocławski. To niecodzienne połączenie skrzypiec i organów w wykonaniu profesora Brodskiego oraz dr. Bączkowskiego wzbudziło niezwykłe emocje i wzruszenie wśród słuchaczy.

Muzeum Wsi Radomskiej, jako centrum kultury i dziedzictwa, regularnie organizuje wydarzenia artystyczne, które integrują społeczność lokalną i przyciągają miłośników muzyki z różnych stron Polski. Muzyczne Spotkania Wielu Kultur są doskonałą okazją do poszerzenia horyzontów artystycznych oraz doświadczenia wielokulturowości poprzez muzykę.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze wydarzenie oraz tym, którzy uczestniczyli w koncercie. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, gdzie będziemy informować o kolejnych wydarzeniach w naszym muzeum!

 

Projekt „6. Spotkania Wielu Kultur w Muzeum Wsi Radomskiej” odbywają się dzięki dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego, co umożliwiło jego realizację na najwyższym poziomie artystycznym.

 

Patronat Honorowy nad koncertem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego  Adam Struzik.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .