Zamknij

Kolorowe wycinanki, barwne kilimy...

Kolorowe wycinanki, barwne kilimy...

Kolorowe wycinanki, barwne kilimy, misternie haftowane obrusy, bibułowe kwiaty i zwisające z sufitu pająki stanowiły elementy dekoracyjne wiejskich izb. Umiejętność wykonywania przedmiotów z zakresu plastyki obrzędowo-zdobniczej, a także tkactwa, była wśród kobiet powszechna.

W czasie adwentu i wielkiego postu, kiedy nie wykonywano żadnych prac w polu, a obowiązków było nieco mniej, kobiety tworzyły wyjątkowe dekoracje.

Niektóre przedmioty spełniały pierwotnie funkcje magiczno-obrzędowe, a walory estetyczne były w ich przypadku drugorzędne. Rekwizyty te licznie występowały w obrzędowości dorocznej i rodzinnej, chociaż najbardziej żywotne związane są z najważniejszymi świętami kościelnymi. Tradycyjne palmy wielkanocne wykonywane były z bazi, barwinka i skromnie udekorowane, współcześnie swoją kolorystyką i różnorodnością wyrażają artystyczne umiejętności ich twórczyń. Pisanki zdobione techniką batikową, czyli rysowane pisakiem zanurzonym w wosku, a potem barwione były w naszym regionie najbardziej popularne. Radomskie pisanki zdobiono motywami palmy, słoneczka i kurzej stopki. W okresie wielkanocnym wykonywano również pająki, czyli podwieszane pod sufitem barwne konstrukcje. Zrobione ze słomy nawlekanej na sznurek, zdobione bibułą, łuskami szyszek czy kolorowym papierem mogły przyjmować różne formy – od najprostszej kuli po bardziej skomplikowane konstrukcje tarczowe lub krystaliczne. Najważniejszym obrzędem okresu letniego były dożynki, a głównym rekwizytem i symbolem nowych plonów był wieniec wyplatany z kłosów zbóż, przystrajany polnymi kwiatami, owocami i warzywami oraz kolorowymi wstążkami. Typowymi przedmiotami związanymi z Bożym Narodzeniem były nie tylko ozdoby choinkowe, ale rekwizyty kolędnicze, czyli gwiazda i szopka.

 Przedmioty służące wyłącznie do dekoracji wnętrz musiały być przede wszystkim estetyczne. Bukiety bibułowych kwiatów ozdabiały święty kąt i oplatały święte obrazy. Na ścianach wisiały wycinanki – symetryczne, jednokolorowe, w formie kwadratu, koła lub gwiazdy, często o ząbkowanych brzegach. Wzory były różnorodne, ale skupiały się wokół figur geometrycznych, postaci ludzkich i zwierzęcych, a rzadziej roślin. Wiejskie okna zdobiły wycinane papierowe firanki.  Przy generalnych przedświątecznych porządkach wymieniano dekoracje na nowe, świeższe. Przeobrażenia w powojennej wsi spowodowały zmianę estetycznych upodobań i zwrócenie się ku miejskiemu zdobnictwu mieszkań.

Obecnie, jak to ma miejsce z niemal wszystkimi dziedzinami rękodzieła ludowego, plastyka obrzędowa, pozbawiona swoich pierwotnych funkcji magicznych, przetrwała jedynie w formie szczątkowej i jest kontynuowana przez twórczynie ludowe.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .