Zamknij

Jarzębina, na zdrowie!

Jarzębina, na zdrowie!

Jej czerwone owoce to nieodłączny symbol jesieni. Wielu z nas w dzieciństwie nawlekało je na nitkę, by zrobić korale. Uwielbiają je ptaki, które zajadają się nimi w czasie zimy.

Jarzębina (jarząb pospolity – Sorbus aucuparia) występuje pospolicie na całym obszarze naszego kraju. Przyjmuje formę drzewa lub krzewu o wysokości od 5 do maksymalnie 20 m. Zajmuje różnorodne siedliska, jest mało wymagająca, rośnie nawet na piaskach.

Żywi mnóstwo gatunków pożytecznych zwierząt, głównie owadów i ptaków (nektar, pyłek i owoce). Surowe owoce są niejadalne dla ludzi, jednak po przemrożeniu, czy ugotowaniu tracą nadający im gorzki smak toksyczny składnik – kwas parasorbinowy. Sorbina może powodować uszkodzenie nerek, wywołuje nudności, wymioty i biegunkę.

Mimo tego feleru, jarzębina posiada wiele prozdrowotnych i praktycznych zastosowań:

  • z owoców po obróbce termicznej robi się konfitury, galaretki, syropy, dżemy i nalewki; dostarczają witaminy C i karotenu (zawierają go 2 razy więcej, niż marchew); suszone wspomagają trawienie, pracę nerek i krążenie; w celach produkcyjnych uprawia się odmianę jarzębu o większych słodkich owocach niezawierających sorbiny;
  • dziewczęta od zawsze robiły z owoców jarzębiny ozdoby włosów i korale;
  • drewno jest twarde i ciężkie, służy do wyrobu oklein i okładzin, unikatowych mebli, parkietów, a także przedmiotów toczonych i instrumentów muzycznych; cenią je rzeźbiarze, wykorzystuje się je także do produkcji celulozy i płyt meblowych;
  • obecnie często wykorzystuje się jarzębinę w celach ozdobnych, sadzi się ją w parkach i zadrzewieniach;

jej łacińska nazwa gatunkowa aucuparia (od łac. aucupatio) oznacza „służący do łowienia ptaków” i przypomina o zamierzchłych czasach, kiedy to kłusownicy wykorzystywali owoce jarzębiny w niechlubnym fachu łowienia ptaków.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .