Zamknij

IV Spotkania z muzyką w Muzeum Wsi Radomskiej

IV Spotkania z muzyką w Muzeum Wsi Radomskiej

Muzyka wielu kultur: celtyckiej, żydowskiej, cerkiewnej i chrześcijańskiej to niecodzienna możliwość spotkania z kulturą wysoką i gwarancja przeżyć artystycznych na najwyższym poziomie. Muzeum Wsi Radomskiej, jako jedyne w Polsce, posiada czynne organy piszczałkowe, które mogą być wykorzystywane do koncertowania.

Tegoroczna, IV edycja koncertów, organizowanych pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, zapowiada się bardzo interesująco. Zabytkowy kościół pw. św. Doroty będzie rozbrzmiewał muzyką i słowem deklamowanym w najlepszym, międzynarodowym wykonaniu. Bogactwo artystów oraz różnorodność stylów z pewnością zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców. Nasze koncerty są dedykowane również tym z Państwa, którzy wraz z rodziną, chcą przeżyć piękne chwile odwiedzając Muzeum Wsi Radomskiej.

Inauguracja odbędzie się 3 lipca b.r. o godz. 17.00. Dr Lindsay Davidson – wybitny artysta grający na dudach, absolwent Uniwersytetu w Edynburgu, przybliży słuchaczom muzykę irlandzką. Wirtuozowi towarzyszyć będzie dr hab. Irena Czubek – Davidson – znakomita harfistka i pedagog. Artystka jest harfistką Filharmonii Krakowskiej oraz adiunktem w Akademii Muzycznej w Krakowie. Podczas koncertu rozbrzmiewać będą również organy, za którymi zasiądzie dr Emanuel Bączkowski, koncertujący organista i improwizator, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Conservatorio di Musica S. Cecila w Rzymie. Muzyce towarzyszyć będą wiersze Zbigniewa Herberta, Romana Brandstaettera, Janusz St. Pasierba oraz Wisławy Szymborskiej, które po mistrzowsku zinterpretuje prof. Maja Komorowska – znakomita aktorka teatralna i filmowa, profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Podczas koncertu nie zabraknie również akcentu poświęconego tradycji żydowskiej.

Kolejne koncerty odbędą się 14 sierpnia i 11 września br.

partnerzy:

  • ZASP (Związek Artystów Scen Polskich)
  • Fundacja na Rzecz Rozwoju Bemowskiej Orkiestry Symfonicznej Camerata Viva
  • Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Archidiecezji Warszawskiej

patronat honorowy:

Marszałek Województwa Mazowieckiego – pan Adam Struzik

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

patronat medialny:

  • Radio Radom
  • Echo Dnia
  • Gość Niedzielny

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .