Zamknij

Finał projektu "IV Spotkania z muzyką w Muzeum Wsi Radomskiej – muzyka wielu kultur" - FOTORELACJA.

Finał projektu

Za nami finał projektu "IV Spotkania z muzyką w Muzeum Wsi Radomskiej – muzyka wielu kultur". Koncert odbył się w kościele św. Doroty w Muzeum Wsi Radomskiej. Gościem specjalnym był Daniel Olbrychski. Aktor recytował wiersze Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida, wraz z mistrzem wystąpili Rafał Bartmiński, dr Emanuel Bączkowski i Warszawski Kwartet Smyczkowy.

Podczas koncertu usłyszeliśmy m.in. utwory: Ch. Gounoda Marche Pontificale, W. A. Mozarta Eine kleine Nachtmusik cz.1 i Ave Verum, A. Vivaldiego Cztery Pory Roku/Lato, G. F. Haendla Ombra mai fu, A. Dvoraka Humoreska i Taniec Słowiański J. S. Bacha/Ch. Gounoda Ave Maria, S. Moniuszki Wieczny pokój lirnikowi, J. Maklakiewicza Modlitwa w wykonaniu znakomitych muzyków: Rafała Bartmińskiego, Emanuela Bączkowskiego i Warszawskiego Kwartetu Smyczkowego. Muzyce towarzyszyły wiersze recytowane przez specjalnego gościa Muzeum Daniela Olbrychskiego. Aktor recytował Litwo Ojczyzno moja i Balladę Trzech Budrysów A. Mickiewicza, W pamiętniku Zofii Bobrówny J. Słowackiego, Do kraju tego… C. K. Norwida oraz Grande Valse Brillante J. Tuwima.                                                              W trakcie wydarzenia dr Emanuel Bączkowski został uhonorowany pamiątkowym medalem „Pro Masovia”. Medal, w imieniu Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczył artyście Jan Rejczak, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Daniel Marcel Olbrychski – polski aktor teatralny i filmowy, uznawany za jednego z najwybitniejszych aktorów filmowych i teatralnych swojego pokolenia. Zagrał w blisko 180 filmach kinowych i telewizyjnych. Debiutował w 1963 r. rolą w filmie Janusza Nasfetera Ranny w lesie. Następnie występował w filmach najpopularniejszych polskich reżyserów, takich jak: Andrzej Wajda, Janusz Morgenstern, Kazimierz Kutz, Julian Dziedzina, Krzysztof Zanussi, Jerzy Antczak, Jerzy Hoffman, Janusz Kijowski, Stanisław Bareja czy Krzysztof Kieślowski. W 1970 r. zaczął występować w produkcjach zagranicznych, zagrał m.in. u Volkera Schlöndorffa, Claude’a Leloucha czy Nikity Michałkowa.

Rafał Bartmiński – polski tenor, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, laureat III nagrody na XI Międzynarodowym Festiwalu  Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w 2001 r. oraz II nagrody na VI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Stanisława Moniuszki w 2007 r. Stale współpracuje z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie. Partie operowe śpiewał m.in. również w Teatrze Bolszoj w Moskwie, Operze Bastille w Paryżu, Teatro Real w Madrycie, Oper Wiesbaden, Opernhaus Wuppertal i Operze Łotewskiej w Rydze.

Warszawski Kwartet Smyczkowy składa się ze znakomitych muzyków pracujących w renomowanych instytucjach kultury: Teatr Wielki Opera Narodowa oraz Filharmonia Narodowa w Warszawie. Skład Kwartetu: Maciej Przestrzelski – skrzypce, Aleksander Zwierz – skrzypce II, Dariusz Wachnik – altówka, Marek Karwowski – wiolonczela.

 

Emanuel Bączkowski – Doktor sztuk muzycznych, solista i kameralista znany z międzynarodowych festiwali organowych. W najznamienitszych bazylikach rzymskich wykonał cykl recitali tematycznie związanych z Bożym Narodzeniem i Wielkim Postem. Był uczestnikiem Międzynarodowych Sesji Naukowych w Warszawie (UMFC), Rzymie (Conservatorio S. Cecylia), Paryżu (UNESCO) i innych. Zorganizował wiele koncertów i wieczorów poetyckich realizowanych przy współpracy z Filharmonią Narodową, Teatrem Narodowym, Teatrem Wielkim, Operą Narodową, Operą Kameralną, Teatrem Żydowskim oraz Telewizją Polską.

Materiały graficzne do projektu opracował Marcin Kucewicz. Filmową relację z koncertów przygotowali Piotr Grinholc i Maciej Grinholc. 

Partnerzy: ZASP (Związek Artystów Scen Polskich) Fundacja na Rzecz Rozwoju Bemowskiej Orkiestry Symfonicznej Camerata Viva Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Archidiecezji Warszawskiej

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego – pan Adam Struzik

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .