Zamknij

Finał akcji "Przeczytaj Oskarowi Kolberga"

Finał akcji

22 lutego 2021 przypada kolejna rocznica urodzin Oskara Kolberga, etnografa i kompozytora urodzonego w Przysusze. W tym roku, ze względu na panującą w Polsce sytuację epidemiczną, a przede wszystkim na trwający remont siedziby Muzeum, nie mogliśmy Państwa zaprosić w nasze progi. Mimo to bardzo chcielibyśmy uświetnić 207. rocznicę urodzin Oskara Kolberga. Dlatego postanowiliśmy spotykać się z Wami poprzez ekrany telefonów i monitory komputerowe.

 

Zaproponowaliśmy Państwu inną formę świętowania urodzin czcigodnego jubilata. Zachęcaliśmy Państwa do wybrania dowolnego fragmentu Dzieł Wszystkich Kolberga, odczytania go przed kamerą i przesłanie filmu na muzealny adres internetowy. Nadesłane filmiki zaprezentowane zostaną na naszej stronie muzealnej oraz Facebooku Muzeum Wsi Radomskiej.

Akcja „Poczytaj Oskarowi Kolberga” spotkała się ogromnym odzewem z Państwa strony. Jest nam bardzo miło, ze udało nam się zachęcić społeczność Przysuchy i nie tylko, do wspólnego czytania Kolberga, akcji zapoczątkowanej przez  Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. A 22 lutego, w dniu 207. urodzin Oskara Kolberga możemy wspólnie fetować jej finał.

Nasi goście na urodzinach Oskara Kolberga to:

 

Urząd Gminy i Miasta w Przysusze:

Tomasz Matlakiewicz, Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha

Rafał Seta, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha

Dorota Widawska, Kierownik Wydziału Komunikacji Zewnętrznej

Mirosław Pierzchała, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha

Joanna Tokarska, Rada Gminy i Miasta Przysucha

 

 

Dom Kultury w Przysusze z dyrektor Katarzyną Bochyńską –Wojdył

 

Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze: Jerzy Kwaśniewski i Robert Bomba

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Przysusze: sierż. Edyta Lipińska, sierż. Piotr Spociński

 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze: bryg. Artur Kucharski

 

Nadleśnictwo Przysucha: Marta Woźniak

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze Oddział Przedszkolny 0a i 0b z nauczycielami: Emilią Włodarczyk i Alą Kasińską

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze, klasa 1 a z nauczycielem Katarzyną Gołyską

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Odrzywole: Patrycja Rogulska i Patryk Zając z nauczycielem Bernadetą Gajdą

 

 

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie: Natalia Cisowska, Karolina Szramowska i Piotr Szyma z nauczycielami: Iwoną Madej, Moniką Chojnacką i Anna Czechowską

 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Szczerbackiej: Kewin Kiełczykowski, Klaudia Zień, Michał Stenke, Nikola Przygodzka, Rafał Porowski z nauczycielami Hubertem Wojtaszewskim i Krzysztofem Pomykałą


 

Nauczycielski Chór CANTO Przysucha

 

Orkiestra Dęta w Przysusze

 

Kapela „Przysucha”

 

 

9. Potworowska Drużyna Harcerska „Sfora” z Hufca im. Oskara Kolberga w Przysusze

 

 

Kamila Biniek z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie.

 

 

Ewelina Świder, Świetlica Kozłowiec

 

Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze: Dominika Lefek

 

NSOS-W SAK OPOKA w Borkowicach: Martyna Szczęsna. Uczennica klasy VIII Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Opiekun nauczyciel: Rafał Czubak

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za nadesłane filmy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .