Zamknij

Festiwal Folkowy "Nowa Tradycja" - ZAPROSZENIE

Festiwal Folkowy

Konkurs i specjalne muzyczne projekty w programie 24. Nowej Tradycji

Po niemal dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Polskie Radio zaprasza na kolejną odsłonę corocznego folkowego święta, czyli Festiwalu Folkowego Polskiego Radia "Nowa Tradycja", który odbędzie się w tradycyjnej formie - w studiu koncertowym, z udziałem gwiazd oraz publiczności.
24. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja odbędzie się w dniach 13-15 maja 2022.
24. Festiwal Folkowy Polskiego Radia "Nowa Tradycja" odbędzie się w dniach 13-15 maja 2022.Foto: mat. pras.

W historii festiwalu składały się na niego koncerty w wykonaniu polskich i zagranicznych artystów, gwiazd muzyki świata, spotkania warsztatowe, a przede wszystkim - Konkurs Muzyki Folkowej dla młodych solistów i zespołów, grających szeroko rozumianą muzykę folkową oraz spotkania.

 

nowa tradycja 2019 scena 1200 sledz grzegorz.JPG
Dwanaście zespołów w finale Konkursu Muzyki Folkowej 2022

Celem konkursu jest promocja muzyki wywodzącej się z tradycji, ale opracowanej już we współczesnej formie, zgodnie z ideą zabawy. Konkurs odzwierciedla bieżącą sytuację sceny polskiej folkowej i jest możliwością zaprezentowania się dla młodych, obiecujących grup. W tym roku, po skomplikowanych przygotowaniach, na które wpłynęły jeszcze zasady sanitarne oraz sytuacja na Ukrainie, konkurs ponownie odbędzie się w tradycyjne formie - w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego Warszawie. Na przesłuchania konkursowe zapraszamy w piątek i sobotę 13 i 14 maja, wstęp na nie jest wolny.

Spośród ponad 70 zgłoszeń jury wybrało 12 wykonawców, nawiązujących do muzyki tradycyjnej. Artyści inspirują się choćby muzyką tradycyjną Beskidu Żywieckiego, muzyką kaszubską, podhalańską, melodiami pogranicza polsko-ukraińskiego czy folklorem miejskim. W propozycjach usłyszymy i projekty rozrywkowe, i klasyczne, i elektroniczne.

Koncerty specjalnie na Nową Tradycją

W tym roku koncertową część festiwalu zgodzili się wypełnić świetni polscy artyści artyści i zespoły, którzy przygotowali program specjalnie na to wydarzenie. Na festiwalu usłyszymy więc nowości, które poruszą polską sceną muzyczną, np. nową płytę zespołu Babadag czy współpracę uwielbianych przez słuchaczy różnych gatunków muzycznych Sutari i Bastardy. Wyjątkowym punktem programu będzie też koncert ukraińskiego zespołu Kurbasy, którego dwie członkinie znalazły w Polsce schronienie przed rosyjską napaścią. Ukraiński element przyniesie także na festiwalową scenę występ zespołu Babooshki, który stworzyły jazzowa wokalistka Karolina Beimcik i Ukrainka Dana Vynnytska, znana również z zespołu DagaDana.

PROGRAM 24. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia „Nowa Tradycja”

13-15 maja 2022
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego

DZIEŃ I, 13 maja, piątek

16:30 Konkurs Muzyki Folkowej – przesłuchania cz. 1 (WSTĘP WOLNY)

20:00 Babadag [POL/LIT] "Meilė / mirtis"
Laureat Folkowego Fonogramu Roku – Tęgie Chłopy

DZIEŃ II, 14 maja, sobota

16:30 Konkurs Muzyki Folkowej – przesłuchania cz. 2 (WSTĘP WOLNY)

20:00 Laureaci Nagrody „Muzyka Źródeł”: Stanisława Galica-Górkiewicz, Józef Broda
Kurbasy (UKR)
Sutari & Bastarda: "Tamoj"

DZIEŃ III, 15 maja, niedziela

19:00 Koncert Laureatów KMF
Babooshki [POL/UKR): "Zustrich/Spotkanie”


Babadag na 24. Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja zaprezentuje materiał z nadchodzącej płytyBabadag na 24. Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja zaprezentuje materiał z nadchodzącej płyty

Inspiracje z Pogranicza

Motywem przewodnim festiwalu są połączenia muzycznych kultury leżących na styku naszych wschodnich granic- polsko-litewskiej, polsko-litewsko-białoruskiej, polsko-ukraińskiej.

Z tym pierwszym zestawieniem wystąpi Babadag, który sięga po tradycję, tym razem jednak utwory osnute są wokół melodii z Suwalszczyzny i Wileńszczyzny, dwóch regionów, gdzie kultura polska i litewska od wieków się przeplatają. Podobnie przeplatają się w muzyce BABADAG polskie ballady i litewskie kanony, języki polski i litewski oraz brzmienia ludowych i współczesnych, akustycznych i elektronicznych instrumentów. Tematem przewodnim nowych kompozycji są dwa kluczowe elementy ludzkiego życia, a zarazem dwie najbardziej pierwotne siły kierujące naszym życiem - miłość i śmierć, czyli po litewsku: meilė ir mirtis. To miłość - do ukochanego, do rodziców, do dziecka - oraz lęk przed śmiercią, czy to realny czy metafizyczny, decydują o naszym losie, kierują nami, świadomie lub podświadomie, przy podejmowaniu najważniejszych decyzji.

Po muzykę pogranicza sięgają też wspólnie Sutari & Bastarda. Zespoły czerpią z ludowych pieśni białoruskich, litewskich sutartines oraz polskiej muzyki tradycyjnej. Studiując bogate i różnorodne źródła tych regionów, próbują dotrzeć do tego, co potencjalnie drzemie na styku tak różnych tradycji. A wszystko zaczęło się od Mickiewicza! 

"Chcieliśmy dotrzeć do źródeł, z których czerpał wieszcz Adam, i na ich podstawie stworzyć naszą współczesną, muzyczną wersję „Ballad i Romansów”. Podążając śladami poety, odkrywamy pogranicze także dla siebie. I to dawne, historyczne, wyrażane w starych pieśniach i to aktualne, naznaczone największymi wyzwaniami współczesnego świata. Nasza praca traktuje źródła z szacunkiem i miłością, jednak podejmując dziś temat pogranicza, tego symbolicznego przeciągania liny między kulturami, a także współczesnego problemu granic również w wymiarze geopolitycznym - dostrzegamy bardziej uniwersalny, ogólnoludzki i głęboki wymiar poruszanych zagadnień.  


"Rakieta" to kolejna świetna płyta zespołu Tęgie Chłopy, na której tym razem melodie taneczne łączą się z równie ważnymi treściami dla najmłodszych."Rakieta" to kolejna świetna płyta zespołu Tęgie Chłopy, na której tym razem melodie taneczne łączą się z równie ważnymi treściami dla najmłodszych.

Na festiwalu zagra zwycięzca jednego z radiowych konkursów fonograficznych - na Folkowy Fonogram Roku 2021, czyli zespół Tęgie Chłopy za płytę "Rakieta". Jak zawsze częścią tego muzycznego święta będzie spotkanie z nestorami, wybitnymi postaciami z kręgu muzyki ludowej i tradycyjnej, których w tym roku reprezentują laureaci Nagrody "Muzyka Źródeł" - Stanisława Galica-Górkiewicz oraz Józef Broda, który nie tak dawno temu sam przewodniczył jury Konkursu Muzyki Folkowej!

Nie możesz być na miejscu? Oglądaj i słuchaj zdalnie!

Koncerty będą transmitowane:

  • na antenach Polskiego Radia (w programach 1 i 2 oraz w Polskim Radiu Dzieciom),
  • można je będzie oglądać także w streamingu - w mediach społecznościowych i kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej oraz Festiwalu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .