Zamknij

Ferie w Muzeum Wsi Radomskiej i Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze

Ferie w Muzeum Wsi Radomskiej i Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze

Ciekawe warsztaty, spotkania z pracownikami muzeum, zwiedzanie ekspozycji i obiektów – tak zapowiadają się ferie w Muzeum Wsi Radomskiej. W czasie zimowej laby skansen zaprasza najmłodszych i ich opiekunów. Będzie można zorganizować ognisko czy kulig, jeśli pogoda pozwoli. Zapisy trwają!

Województwo mazowieckie jest jednym z czterech województw, które rozpocznie ferie zimowe 2024 jako pierwsze! Oficjalny termin rozpoczęcia zimowej laby na Mazowszu to 15 stycznia 2024 r. Zimowy wypoczynek potrwa do 28 stycznia 2024 włącznie.

Ważna informacja! Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza od 16 stycznia 2024r., ponieważ 15 stycznia placówka nie pracuje!

Co będzie się działo i jaką ofertę przygotowała instytucja? Przede wszystkim dzieci mogą skorzystać z warsztatów! W tym czasie zorganizowane zostaną:

 Warsztaty ceramiczne

Wykonywanie naczyń z gliny to jedno z najstarszych rzemiosł. W regionie radomskim istniało kilka ważnych ośrodków garncarskich, zlokalizowanych w Iłży, Rędocinie, Głowaczowie i Mogielnicy. Uczestnicząc w warsztatach z ceramiki w Muzeum Wsi Radomskiej, pod okiem edukatora ulepicie proste naczynie użytkowe z gliny, wzorowane na tradycyjnych formach oraz własnoręcznie wykonacie ceramicznego anioła. Prace będzie można pozostawić do wysuszenia i wypalenia (odbiór w późniejszym terminie).

czas trwania: ok. 2 godz.

wiek uczestników: od 7. roku życia

 Warsztaty z tkactwa

Tkactwo wiejskie było najczęściej zajęciem sezonowym uprawnianym głównie przez kobiety. Umiejętności przekazywano z pokolenia na pokolenie. Prawie w każdym domu znajdowało się krosno, na którym wytwarzano tkaniny, wykorzystywane później do szycia ubrań i materiałów dekoracyjnych.

Podczas warsztatów w skansenie każdy z uczestników będzie miał szansę wykonać niewielki gobelin. Praca zrobiona zostanie na ramce tkackiej, z wykorzystaniem ściegu płaskiego.

czas trwania: ok. 3 godz.

wiek uczestników: od 7. roku życia

 Warsztaty tworzenia własnej zabawki

To zajęcia przeznaczone dla najmłodszych uczestników. W trakcie spotkania dzieci wykonają z gałganków prostą lalkę, którą zabiorą ze sobą do domu.

Dodatkową atrakcją może być także możliwość zabawy drewnianymi klockami, końmi na biegunach oraz innymi tradycyjnym i zabawkami.

Realizacja warsztatów: pracownicy Działu Oświatowego – edukatorzy muzealni.

Nasza oferta skierowana jest do grup zorganizowanych, jak i mniejszych grup rodzinnych.

Konieczna jest wcześniejsza telefoniczna rezerwacja terminu:

tel. (48) 332 92 81 wew. 39, 603 772 253

Ponadto Muzeum zaprasza do zwiedzania ekspozycji stałych i czasowych. W kościele pw. św. Doroty prezentowana jest „Radomska szopka” wyrzeźbiona przez ludowych twórców.

Niemalże do końca stycznia w obiektach muzealnych prezentowane są świąteczne aranżacje. I tak w Dworku z Pieczysk i w Chałupie z Kłonówka  zaaranżowana została Wigilia, w Chałupie z Alojzowa – zobaczyć można jak wyglądał pierwszy dzień świąt na dawnej wsi, a w Chałupie z Chomentowa prezentowany jest drugi dzień świąt, czyli wspomnienie św. Szczepana, pierwszego męczennika. W Chałupie z Jastrzębi prezentowana jest wizyta księdza, czyli tzw. kolęda oraz zwyczaj związany z kolędowaniem, kiedy to kolędnicy odwiedzali poszczególne domostwa!

 

Koszt udziału w warsztatach:

dzieci do lat 7 – 12 zł/os.*

pozostali uczestnicy – 20 zł/os.*

opłata za parking – 5 zł

zwiedzanie muzeum z przewodnikiem – 50 zł/grupa 25 os.*

*nie dotyczy uczestników korzystających z programów: „Kulturalna Szkoła na Mazowszu” oraz „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”.

 

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - również zaprasza do wzięcia udziału w muzealnych warsztatach.

 

16.01.2024 r., godz. 10.00-12.00, 13.00-15.00 – Warsztaty filcowe - tworzenie zabawek i breloczków z filcu.

17.01.2024 r., godz. 10.00-12.00, 13.00-15.00 - Warsztaty z kaligrafii – historia pisma, papieru i druku, pisanie przy użyciu stalówki i atramentu.

18.01.2024 r., godz. 10.00–12.00, 13.00-15.00 – Tworzenie masek karnawałowych inspirowanych maskami kolędniczymi.

 

23.01.2024 r., godz. 10.00-14.00, 13.00-15.00 – Warsztaty filcowe - Warsztaty filcowe - tworzenie zabawek i breloczków z filcu.

24.01.2024 r., godz. 10.00-12.00, 13.00-15.00 - Warsztaty z kaligrafii - historia pisma, papieru i druku, pisanie przy użyciu stalówki i atramentu.

25.01.2024 r., godz. 10.00–12.00, 13.00-15.00 – Tworzenie masek karnawałowych inspirowanych maskami kolędniczymi.

 

tel. 48 675 22 48

Bilet dla dzieci do lat 7 – 12 zł, pozostali uczestnicy - 20 zł

Serdecznie zapraszamy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .