Zamknij

Dzień dziecka

Dzień dziecka

Dzień dziecka - Radosny czas dla małych i dużych

To już czwarty rok z rzędu kiedy to Muzeum Wsi Radomskiej, Centrum Helen Doron Radom oraz potężny skład ludzi, dla których życie jest pasją, zapraszają na niezwykłe wydarzenie pod nazwą „WYPRAWA RODZIN - CZAS WYOBRAŹNI” – jest to impreza w formie gry terenowej przeznaczonej dla całych rodzin. Na szlaku uczestnicy spotykają różnorakie warsztaty, bazy edukacyjne, bazy sprawnościowe i wiele ciekawych miejsc, które co roku są miłą niespodzianką. Cała impreza odbywa się w sielskim otoczeniu Muzeum Wsi Radomskiej czemu towarzyszy wielka radość wszystkich uczestników bo to jest naprawdę magiczne miejsce. Towarzyszyć nam będą bazy w różnych kategoriach nauka, sztuka, sport i zdrowie oraz uważność. Przygotowujemy dla uczestników około 30 niezapomnianych atrakcji, które zabierzecie ze sobą w dalszą podróż jako cenne doświadczenie i wspomnienia.

Dzień Wyprawy Rodzin to niepowtarzalne dzieło sztuki, które tworzymy wspólnie. Bądźcie z nami całymi rodzinami w tym dniu i sięgnijcie wspólnie po przygodę.

 

Program Wyprawy Rodzin 2019 Czas Wyobraźni:

11.00 - 12.00- Rejestracja uczestników Rajdu Czasu Wyobraźni w Punkcie Rejestracyjnym.

12.00 - Rozpoczęcie Wyprawy Rodzin 2019 w Amfiteatrze Muzeum Wsi Radomskiej, start Rajdu Czasu Wyobraźni.

15.00 - Ostateczny termin rejestracji Dzienników Podróży Wyprawy Rodzin w Punkcie Informacyjnym. (zakończenie gry terenowej) -

15:00 - 15:50 - czas na sielski odpoczynek i przejście do Amfiteatru w Muzeum Wsi Radomskiej 

16.00 - 17.00 - Gala zakończenia roku szkolnego Uczniów Centrum Helen Doron Radom, oraz wręczenie nagród dla zwycięzców Rajdu „Czas Wyobraźni” w Amfiteatrze Muzeum Wsi Radomskiej.

17.00 - Zakończenie Wyprawy Rodzin 2019.

 

Serdecznie zapraszamy 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .