Zamknij

Dr Emanuel Bączkowski z Medalem "Gloria Artis" - posłuchajcie, co powiedział artysta

Dr Emanuel Bączkowski z Medalem

Dr Emanuel Bączkowski został odznaczony Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżnienie cenionemu kompozytorowi i organiście wręczyła, 7 lipca br. Pani Bożena Żelazowska Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przypomnijmy - w niedzielę, 7 lipca w kościele p.w. Św. Doroty z Wolanowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, odbył się wyjątkowy koncert, który na zawsze wpisze się w muzyczną historię tego regionu. Dr Emanuel Bączkowski, wybitny organista i interpretator dzieł Stefana Wrocławskiego, zaprezentował kompozycje tegoż mistrza. Tego samego dnia Minister Bożena Żelazowska wręczyła mu Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W uznaniu jego zasług dla kultury polskiej oraz oddania dla dziedzictwa muzycznego.
Czym dla artysty jest to wyróżnienie? – o to pytała Magdalena Gliszczyńska

Dr szt. muz. Emanuel Bączkowski jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie ukończył Wydział Instrumentalny oraz Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca w specjalności Muzyka Kościelna. Studiował m.in. organy i kompozycję organową w Conservatorio di Musica Santa Cecilia w Rzymie. Odbył dwuletni Staż Artystyczny na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Instrumentalnym. Uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka, w specjalności – gra na organach.

 

Uczestniczył w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach organowych. Koncertuje jako solista i kameralista (Izrael, Niemcy, Włochy, Francja, Portugalia). Regularnie promuje polską literaturę organową w Europie. Wielokrotnie występował w ramach europejskich i międzynarodowych festiwali organowych. Współpracował z takimi artystami jak: Vadim Brodski, Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Jakowicz, Paweł Łosakiewicz, Izabella Kłosińska, Elżbieta Pańko, Krystyna Szostek-Radkowa, Jadwiga Teresa Stępień, Anna Lubańska, Wiesław Ochman, Anna Maria Jopek, Alejandrina Vazquez-Ramires, Roman Gryń, Zdzisław Madej, Mateusz Zajdel oraz aktorami: Mają Komorowską, Danielem Olbrychskim, Krzysztofem Kumorem, Michałem Chorosińskim, Wojciechem Wilińskim, Adamem Baumanem i innymi.

 

Ponadto: prowadził autorskie wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, Uczestniczył w Międzynarodowych Sesjach Naukowych w Warszawie, Rzymie, Paryżu i Krakowie. Jest autorem publikacji naukowych oraz popularno-naukowych w polskich i zagranicznych periodykach.

 

Od 2006 r. jest organistą w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie, gdzie prowadzi również ożywioną działalność artystyczną. Współpracuje z instytucjami kultury: Teatrem Wielkim Operą Narodową, Filharmonią Narodową, Teatrem Narodowym, Operą Królewską, Operą Kameralną, Zamkiem Królewskim w Warszawie, jak również fundacjami i stowarzyszeniami promującymi kulturę wysoką. Organista w Kaplicy Pałacu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Za osiągnięcia w pracy artystycznej został odznaczony: odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, Orderem Grobu Świętego, Orderem Jasnogórskiej Bogurodzicy, Złotym Medalem Za Zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej, Medalem Za Zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej, Złotym Krzyżem Pielgrzyma, Wielką Wstęgą Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Za wybitne zasługi i działalność na rzecz Województwa Mazowieckiego został odznaczony Medalem Pro Masovia.

 

Jest członkiem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie, Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogurodzicy, Archikonfraterni Literackiej,  Związku Artystów Scen Polskich, Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Warszawie i Paryżu, Fundacji Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu.

 

Od 2019 roku współpracuje z Muzeum Wsi Radomskiej przy organizacji koncertów w zabytkowym Kościele z Wolanowa. Koncerty odbywają się cyklicznie i cieszą się zainteresowaniem melomanów. Dotychczas odbyły się następujące projekty: 3 x Moniuszko, Muzyczne Kremówki, Koncerty w ramach 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 100 urodzin Jana Pawła II, Życie w małym miasteczku; IV i V Spotkania z muzyką w Muzeum wsi Radomskiej – muzyka wielu kultur;

 

W jego dorobku artystycznym można wyróżnić następujące wydawnictwa muzyczne:

  • - Emanuel Bączkowski gra na organach Kościoła Św. Rodziny w Radomiu;
  • - Najpiękniejsze Kolędy Narodów Europy;
  • - Emanuel Bączkowski gra na organach Katedry Polowej WP w Warszawie;
  • - Ave Maria;
  • - Petr Eben – Faust;
  • - Na organach Jasnogórskich gra Emanuel Bączkowski.
  • - Sacrum w polskiej liryce wokalnej – śladami kompozytorów znanych i nieznanych;
  • - Stefan Wrocławski. 53 Preludia organowe na tematy polskich pieśni kościelnych. Na organach Katedry pw. Opieki NMP w Radomiu gra Emanuel Bączkowski;

Dzisiejszy koncert „Preludia organowe Stefana Wrocławskiego” promuje wydanie albumu płytowego pod nazwą „Stefan Wrocławski. 53 Preludia organowe na tematy polskich pieśni kościelnych. Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tekst: Anna Ziółek

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .