Zamknij

Do zabawy i nauki

Do zabawy i nauki

6 września zapraszamy na rodzinną niedzielę, której motywem przewodnim będzie zabawkarstwo. Początek o godzinie 12.00 w zagrodzie z Jastrzębi.

Wytwarzanie zabawek ma równie długą tradycję co ludzka cywilizacja. Dla dzieci to zabawki od wieków były czymś ważnym, pozwalającym nie tylko na swobodną zabawę, ale też pomagające w nauce, zdobywaniu doświadczenia i umiejętności manualnych. Spontaniczne tworzenie przedmiotów przez ich późniejszych użytkowników wyzwalało umiejętności twórcze i często także wymuszało konieczność współpracy z rówieśnikami i członkami rodziny. Zabawki wytwarzane dla najmłodszych były wyrazem troski i uczuć rodziców, dziadków i starszego rodzeństwa, zacieśniały więzi międzypokoleniowe.

Zabawkarstwo, czyli dziedzina rękodzielnictwa dotyczyła przede wszystkim  wytwarzania zabawek drewnianych. Nie była ona głównym źródłem dochodu twórców, lecz stanowiła raczej możliwość dodatkowego zarobku. Wystrugane i pomalowane przedmioty sprzedawano na targach, jarmarkach i odpustach i chociaż każdy z nich był inny, to można dopatrywać się tutaj produkcji seryjnej. Obecnie nadal możliwy jest zakup zabawek wykonanych metodami tradycyjnymi, jednakże warto zwrócić uwagę że często pomiędzy prawdziwymi perłami rękodzieła ludowego natrafić można na przedmioty będące tylko ich marnymi kopiami. Aby odróżnić dzieło prawdziwego mistrza od wytworów zrobionych za pomocą współczesnych maszyn i narzędzi, warto odwiedzić 6 września 2020 roku Muzeum Wsi Radomskiej. Tego dnia pokazy poprowadzi znany w regionie radomskim Jan Kopciał, specjalista w dziedzinie zabawkarstwa ludowego. Przybyli do skansenu goście będą mogli obejrzeć proces tworzenia zabawek, takich jakimi bawiono się dawniej na wsi. Każde dziecko będzie miało także możliwość zabawy „muzealnymi” konikami na biegunach, czy też innymi często już zapomnianymi zabawkami. Chętni będą mogli wykonać pod okiem edukatora muzealnego ruchome zabawki - dziobaki. Zwiedzanie muzealnej ekspozycji pozwoli spojrzeć z innej perspektywy na znane wielu stałym bywalcom obiekty – przecież także w chałupach znajdują się eksponaty, którymi ktoś się kiedyś bawił.

Warsztaty rozpoczynamy od godz. 12.00 na terenie Zagrodzie z Jastrzębi.

Przypominamy o zasadach ostrożności związanych z pandemią, odwiedzających muzeum obowiązuje maseczka dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu.

Ceny biletów wstępu: normalny 14 zł, ulgowy 8 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .