Zamknij

Dni Otwarte Funduszy Europejskich - zapraszamy do Muzeum Wsi Radomskiej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich - zapraszamy do Muzeum Wsi Radomskiej

Dni Otwartych Funduszy Europejskich już w sobotę, 11 maja 2024 roku w Muzeum Wsi Radomskiej. Tytuł plenerowej imprezy brzmi: „Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej”.

11 maja 2024 roku, podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich zapraszamy do Muzeum na zwiedzanie wystawy oraz rodzinne warsztaty integracyjne. Impreza potrwa w godzinach od 11.00 – 16.00 i odbędzie się w Pawilonie ekspozycyjnym i na terenie „Małej wioski”. Zaplanowano także zwiedzanie „Radomskiej Wystawy Rolniczej” w Pawilonie Ekspozycyjnym.

 

Wystawa pt.: „Maszyny i narzędzia rolnicze w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej” jest prezentowana w pawilonie ekspozycyjnym i otaczających go wiatach, w których znajduje się również jedyna w kraju kolekcja ciągników-SAM-ów.  Muzealna ekspozycja przeznaczona jest dla wszystkich grup wiekowych, a w sposób szczególny skierowana jest do osób słabo znających realia życia na wsi. Na wystawie zaprezentowano podstawowe narzędzia rolnicze wykorzystywane przez rolników  w gospodarstwach, takie jak: radła, brony, pługi, sierpy, kosy, a ponadto maszyny do zaprzęgu konnego: opielacz, żniwiarkę, kosiarkę czy opryskiwacz. Wyeksponowany został także pierwszy produkowany w powojennej Polsce ciągnik Ursus C45 z trójskibowym pługiem, a także Ursus C330 – polska konstrukcja ciągnikowa, należąca do powszechnie używanych przez rolników indywidualnych.

  • Zabawa i warsztaty edukacyjne na terenie "Małej wioski"

„Mała Wioska”  to miejsce odpoczynku, nauki i zabawy dla dzieci w Muzeum Wsi Radomskiej.

Warsztaty edukacyjne „Certyfikat sprawności pradziadka” to plenerowe zajęcia polegające na próbie wykonania następujących czynności: rozdrabnianie ziarna w stępach, pozyskiwanie masła w maselnicy, noszenie wody w wiadrach na nosidłach, pranie w bali na tarze, obrabianie lnu, skręcanie włókna lnianego na sznurek, tkanie na papierowych ramkach tkackich. Warsztaty skierowane są do osób w każdym wieku.

Wstęp do muzeum – 1 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .