Zamknij

Dawny Popielec

Dawny Popielec

Środa Popielcowa kończy czas karnawału a rozpoczyna Wielki Post trwający do Wielkanocy. W dawnej Polsce dzień ten zwano Wstępną Środą, gdyż stanowił początek okresu poszczenia. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa poszczono jedynie w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, a od IV stulecia post przyjął się w znanym później, czterdziestodniowym wymiarze czasowym.

Określenie Środy Popielcowej wiąże się z rytuałem pokutnym, kiedy wierni, którzy dopuścili się dużych przewinień, przystępowali do spowiedzi, po czym wprowadzano ich do kościoła. Wewnątrz świątyni biskup posypywał pokutnikom głowy popiołem, mówiąc „Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz, czyń pokutę, abyś miał życie wieczne”. Następnie wodą święconą kropił ich, święcąc też szaty pokutne noszone przez nich w Wielkim Poście. Grzesznicy leżeli krzyżem, a po litanii Wszystkich Świętych wyganiano ich z kościoła, co miało upamiętnić wypędzenie Adama i Ewy z raju. Od X wieku pokutowanie w tej formie, z własnej woli zaczęli podejmować niektórzy wierni zgromadzeni w kościele, a w kolejnym stuleciu przepisy kościelne zaleciły posypywanie popiołem wszystkich przybyłych na mszę. Wtedy też przyjęła się nazwa Środa Popielcowa, a na popiół zaczęto wykorzystywać spalone palmy z minionego roku. Jednak, mimo wyjaśnień duchowieństwa, jeszcze w XVIII wieku lud wierzył, że popiół pochodzi ze spalonych ludzkich kości.

Na radomskiej wsi, po II wojnie światowej, wyjaśnienia symboliki popiołu nie odbiegały od oficjalnych, to znaczy stwierdzano, że posypywanie obywało się na pamiątkę powstania z prochu i obrócenia się w proch po śmierci. Jeśli ktoś w kościele chciał wziąć szczyptę popiołu do domu dla rodziny, brał go w książeczkę do nabożeństwa, a potem posypywał nim domowników, którzy ze względu na starość lub chorobę nie mogli przyjść na mszę. W świątyni na znak rozpoczęcia nowego okresu liturgicznego zasłaniano krzyż granatowym płótnem, księża zakładali szaty w tym kolorze, na ołtarzu nie stawiano kwiatów, rzadziej też słychać było organy i śpiewy, intonowano wielkopostne pieśni.   

Popiół był symbolem postu, kiedy przestawano jeść mięso i krasić potrawy słoniną. Aby nie złamać zakazu spożywania tłuszczów myto, a nawet wyparzano garnki, brytfanki i patelnie. Pozwalano sobie jednak na jedzenia mleka, śmietany i masła. Niektórzy jednak nie jedli nawet potraw na bazie mleka, gdyż uchodziło ono za tłuste. Ewentualnie ksiądz dawał dyspensę na niedzielę, aby można było pozwolić sobie na nieco mleka. Aż do Wielkanocy głównym posiłkiem stawał się żur z mąki żytniej lub owsianej z dodatkiem czosnku. Jedzono kluski gotowane na wodzie, rzepę i kapustę, chleb, śledzie, pieczono placki, ale przede wszystkim spożywano dużo ziemniaków, z których gotowano barszcz kartoflany, albo łączono je z kapustą. Potrawy okraszano olejem lnianym i cebulą, ale rezygnowano z przypraw. Nierzadko spożywano tylko jeden posiłek na dzień. Jeśli chodzi o pożywienie, to w Środę Popielcową kobiety pamiętały, aby nie prząść, gdyż przekroczenie tego nakazu miało spowodować, że nie będą udawać się robione w domu sery.

Środa Popielcowa była dniem, kiedy młodzież jeszcze mogła dopuścić się robienia psikusów. Celem były głównie niezamężne panny, którym, ku uciesze gapiów, przypinano do ubrań kawałki drewna, szmatki lub rybne szkielety. Ofiara żartów musiała wykupić się w karczmie fundując wszystkim gorzałkę. Zwyczaj ten oznaczał formę ostracyzmu społecznego, ponieważ dawniej założenie rodziny było podstawowym obowiązkiem i celem ludzkiego życia. Pozostawanie w staropanieństwie i starokawalerstwie wiązało się zwykle z mniejszym szacunkiem i lekceważeniem. Łączy się z tym powiedzenie: „Zwiędła jak panna we Wstępną Środę”. Innym symbolem rozpoczęcia postu było obsypywanie się popiołem oraz rozbijanie przed kimś garnków wypełnionych popiołem. Tego dnia karczmy przechodziły pod chwilowe panowanie kobiet organizujących tak zwane „wkupne do bab”. Na spotkaniach młode mężatki musiały wkupić się do grona gospodyń. Tańczono wtedy też „na wysoki len”, podskakując pod sufit z życzeniem, aby rośliny uprawne tak wysoko urosły. Wszelkie zabawy kończyły się wraz z nastaniem nocy, a znakiem Postu był wniesiony żur lub zawieszenie śledzia.

W Środę Popielcową obserwowano pogodę, aby wywróżyć jaka będzie aura, przyszłe plony i wielkość przychówku zwierząt hodowlanych. Z wróżbami związane są powiedzenia: „Gdy w Popielec pogoda służy, suchą wiosnę wróży”, „Jeśli we Wstępną Środę jest piękna pogoda, to w polu nadzwyczaj jest piękna uroda”, „Jeśli we Wstępną Środę świecą nocą gwiazdy, kury będą niosły, mówi u nas każdy”.

Od Środy Popielcowej zaczynał panować wyciszony, pokutny nastrój. Odtąd zabronione były zabawy i granie na instrumentach, a więcej czasu należało poświęcić modlitwie i staraniom o zbawienie, czego symbolem były Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .