Zamknij

Andrzejkowa prognoza pogody z TVN

Andrzejkowa prognoza pogody z TVN

Lanie wosku, przekładanie butów, szczekanie psa, czy chowanie bielizny pod poduchą - na czym polegają andrzejkowe zwyczaje i wróżby? O tym mogli się przekonać widzowie Dzień Dobry TVN. Ekipa telewizyjna zagościła w wigilię św. Andrzeja, 29 listopada w Muzeum Wsi Radomskiej.

Koniec listopada to andrzejki, wróżby, czy przepowiadanie przyszłości i dlatego też prognoza pogody porannego programu Dzień Dobry TVN, przeplatana tymi ciekawostkami, nadawana była prosto z Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie przecież kultywowane są dawne zwyczaje i obyczaje.  Andrzejkowa tradycja zawsze miała odpowiedni klimat i gorącą atmosferę. A towarzyszyła jej spora dawka emocji. W końcu chodziło o matrymonialną przyszłość młodych dziewcząt i chłopców.

Czy dzisiejsza aura temu sprzyjała? Oczywiście, że tak - mimo typowo zimowych warunków pogodowych i minusowej temperatury. W naszych chałupach było tradycyjnie bardzo gorąco i emocjonująco, o czym informował na żywo i na bieżąco Bartłomiej Jędrzejak, prezenter pogody Dzień Dobry TVN. Pogodowe wejścia nadawane były prosto z zimowego Muzeum Wsi Radomskiej. O wróżbach z kolei opowiadały „Guzowianki”, a konkretnie trzy członkinie Zespołu Pieśni i Tańca – Małgorzata Siekut, Aniela Kazimierczak i Marta Siekut. Posłuchajcie - rozmawiała z nimi Magdalena Gliszczyńska. 

Ekipa znanej i lubianej telewizji śniadaniowej – Dzień Dobry TVN pojawiła się w naszych chałupach z Alojzowa, Chomentowa i Jastrzębi. Nie przypadkowo tego dnia - w wigilię św. Andrzeja kamera TVN zajrzała w nasze muzealne progi. Główną ideą programu była opowieść o zwyczajach i tradycji związanej z wróżbami, które dawniej dominowały w tym okresie. W programie na żywo wzięły udział przedstawicielki zespołu „Guzowianki”. Dziewczyny w tradycyjnych strojach opowiadały o wróżbach, przesądach i zwyczajach, w które wierzono na wsi. Niektóre z nich zachowały się do dziś, inne pozostały tylko wspomnieniem.  

Przypomnijmy, że to właśnie pod koniec listopada dziewczęta i chłopcy korzystając z magicznych okoliczności chcieli poznać swą matrymonialną przyszłość. I tak panowie w przeddzień świętej Katarzyny próbowali dociec z jaką panną połączy ich los, a niewiasty w wigilię świętego Andrzeja wypatrywały przepowiedni o swoim zamążpójściu.

Muzeum Wsi Radomskiej co roku w listopadzie organizuje lekcje muzealne poświęcone tej tematyce.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .