Zamknij

14 maja NOC MUZEÓW

14 maja NOC MUZEÓW

Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Wsi Radomskiej oraz Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

w programie: 

 

Muzeum Wsi Radomskiej

Podczas tegorocznej edycji Nocy Muzeów, zachęcamy do obejrzenia niezwykle ciekawych wystaw  stałych i czasowych, podczas spaceru koniecznie trzeba odwiedzić zgromadzone w skansenie obiekty dawnego budownictwa wiejskiego, które będą otwarte dla zwiedzających.

O godz. 15.00, w kurniku dworskim z Konar odbędzie się  wernisaż wystawy „Stanisław Zieliński 1939 – 2022 IN MEMORIAM”. Wystawa prezentuje pamiątki po  wybitnym i zasłużonym regionaliście. Zainteresowania Stanisława Zielińskiego koncentrowały się głównie na kwestiach związanych z historią i kulturą, pracą społeczno-polityczną, dziedzictwem wsi. Na wystawie można obejrzeć  min. maszynę do pisania, która Stanisław Zieliński posługiwał się od lat 70-tych. XX wieku. Życiorys, drogę zawodową oraz dorobek naukowy i zasługi w działalności społecznej prezentują plansze, opracowane przez Renatę Metzger, dyrektora Powiatowego Instytutu Kultury.  We wnętrzu zaaranżowanym na pracownię badacza z przełomu lat 70/80, z biurkiem i biblioteczka z epoki, wyeksponowane został: dokumenty, fotografie, maszynopisy i rękopisy oraz książki ze zbiorów Stanisława Zielińskiego. Wystawę wzbogacają pamiątki po zmarłym niedawno naukowcu.

Wystawa powstała we współpracy z Powiatowym Instytutem Kultury i została wzbogacona o eksponaty z kolekcji Muzeum Wsi Radomskiej.

Miłośnicy tradycyjnej muzyki ludowej będą mieli okazję posłuchać znanych  i cenionych kapel które przygrywać będą do tańca na scenie „Pod dębem”.

Usłyszycie państwo kapelę Jana Wochniaka  jednego  z najlepszych bębnistów w Polsce, pochodzącego z Wieniawy oraz równie doskonałą kapelę Krzysztofa Rokicińskiego ze Starych Siekluk. Uznany harmonista zaprezentuje tradycyjne melodie i utwory regionu radomskiego.

Potańcówka rozpocznie się o godzinie 16.00 i potrwa do 21.00.

 

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

- zwiedzanie wystaw stałych
- wystawa multimedialna „Dzieło Oskara Kolberga.
Podstawa źródłowa i inspiracja”
- projekcje filmów etnograficznych

 

Zapraszamy w godzinach od 10.00 do 21.00

Wstęp 1 zł.

 

W tym dniu w Radomiu zostanie uruchomiona specjalna bezpłatna linia autobusowa.

Trasa linii nocnej 100 

Os. Michałów, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Chrobrego, Kusocińskiego, Warszawska, Malczewskiego, Wałowa, Lekarska, Tochtermana, Traugutta, Poniatowskiego, Dowkontta, aleja Grzecznarowskiego, Jana Pawła II, Michalczewskiego, Kuronia, Sycyńska, Czarnoleska, Wierzbicka, Warsztatowa, Lipskiego, Stalowa (z przejazdem przez pętlę), Starokrakowska, Stawowa, Muzeum Wsi Radomskiej.

Muzeum Wsi Radomskiej, Stawowa, Starokrakowska, Stalowa, Lipskiego, Warsztatowa, Wierzbicka, Czarnoleska, trasa N-S, Kuronia, Michalczewskiego, Jana Pawła II, aleja Grzecznarowskiego, Dowkontta, Poniatowskiego, plac Dworcowy, Traugutta, Żeromskiego, Malczewskiego, Warszawska, Kusocińskiego, Chrobrego, Mieszka I, Królowej Jadwigi, Os. Michałów.

Ostatni kurs z Muzeum Wsi Radomskiej o godzinie 21.30.

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie MZDiK w Radomiu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .