Zamknij

Wystawa czasowa „Portret ojca. Z pracowni Roberta Jankowskiego”

Wystawa czasowa „Portret ojca. Z pracowni Roberta Jankowskiego”

Ekspozycja prezentująca prace Roberta Jankowskiego – malarza urodzonego w Przysusze.

Robert Jankowski urodził się w 1971 r. w Przysusze. Ukończył studia w Państwowej Szkole Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa, gdzie zdobył dyplom z wyróżnieniem w 1997 r. W latach 1998-2009 pracował jako asystent w Pracowni Podstaw Kompozycji prof. Lesława Miśkiewicza na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. W 2005 r. uzyskał stopień doktora sztuki.

Zajmuje się malarstwem. Swoje obrazy prezentował na wystawach indywidulanych: Ośrodek Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, Łódź; 2001 – Galeria Krótko i Węzłowato..., Politechnika Łódzka; 2003 – Galeria Jana Pawła II, Łódź-Andrzejów; 2008 – Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Galeria Willa, Łódź; 2015 – Dom Wystaw Artystycznych w Skierniewicach; 2017 – Galeria Kutnowskiego Domu Kultury Oko na Sztukę; 2018 – Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach; 2019 – Muzeum Ziemi Rawskiej; 2020 – Muzeum Historyczne Skierniewic. Jego prace znajdują się z zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą.

 

Muzeum w Przysusze od wielu lat staje się ośrodkiem wystawiennictwa i dokumentacji sztuki współczesnej artystów związanych z tym regionem – pochodzeniem, zamieszkaniem, zainteresowaniami jego historią, kulturą, walorami przyrody. Odbywały się już ekspozycje prac Barbary Szubińskiej, Stanisława Baja, Andrzeja Bieńkowskiego, Janusza Dziurawca. Obecna wystawa jest drugą propozycją przedstawienia sylwetki malarza Roberta Jankowskiego i profilu jego twórczości. Tematyczne obszary zainteresowań artysty to studium portretu, pejzaż, martwa natura. Obrazy Roberta Jankowskiego wyrażają poszanowanie formy (rozumianej jako powiązanie kształtów, barw, gestów) oraz tradycyjnego warsztatu, jako przejawu uznania dla artystycznego dziedzictwa epok minionych w sztuce malarskiej.  Jego prace dowodzą poczucia więzi i świadomego odwoływania się do osiągnięć malarstwa kolorystów i ekspresjonistów. W  pejzażach i portretach Roberta Jankowskiego dostrzegamy zarazem tradycyjne przedstawianie krajobrazu i modela  oraz poruszającą, indywidualną interpretację obserwowanego w naturze motywu. 

Wystawie towarzyszy wydawnictwo pt. „Portret ojca. Z pracowni Roberta Jankowskiego”

Kuratorki:  dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka, Aneta Szwaczyk

Wernisaż wystawy w dniu 9 września wpisuje się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Europejskie Dni Dziedzictwa (#EDD) to wielkie święto kultury, które co roku gromadzi tysiące uczestników w 50 krajach Europy. W Polsce 31. edycję #EDD obchodzimy pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”, podkreślając istotę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

 

Wystawa czynna do 6 listopada 2023 r.

Wernisaż: 9 września 2023 r., godz. 16.00

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Al. Jana Pawła II nr 11

Na wydarzenie obowiązuje bilet specjalny w cenie 1 zł

Ekspozycja ze zbiorów artysty oraz Muzeum im. Oskara Kolberga, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Patronat medialny: Ziemia Przysuska, Gość Niedzielny, Echo Dnia, Radio Radom, Radio Rekord, TvDami, Co za dzień, 7dni.

Partner: Piekarnia Fogiel&Fogiel

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .